Wat is de betekenis van Vrijheid?

2024-05-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

vrijheid

vrijheid - Zelfstandignaamwoord 1. het vrij zijn In Nederland is er vrijheid van meningsuiting. 2. een privilege Hij kreeg de vrijheid om zich artistiek te uiten. 3. (sport) een klein zeiljacht, gebouwd volgens de specificaties van de eenheidsk...

2024-05-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

vrijheid

vrijheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: vrij-heid 1. toestand waarin je kunt gaan en staan waar je wilt ♢ hij heeft geen baan meer, maar hij geniet van zijn vrijheid 1. vrijheid van godsdienst ...

2024-05-21
Lexicon antroposofie

Henk van Oort (2010)

Vrijheid

Ter illustratie van dit begrip een citaat: ‘De natuur vormt de mens tot een louter natuurwezen. De maatschappij maakt hem tot een wezen dat volgens wetten handelt. Een vrij wezen kan de mens alleen door zichzelf worden.’

2024-05-21
Lexicon van de Ethiek

Jean Pierre Wils (2007)

Vrijheid

Vrijheid is een essentieel begrip voor de ethiek. Moreel toerekenbare handelingen zijn gekoppeld aan twee voorwaarden - aan de rede en aan de vrije wil van de handelende persoon. Vrijheid is echter een vaag en meerzinnig begrip. Vaak wordt onderscheiden tussen keuzevrijheid, beslissingsvrijheid en vrijheid van handelen. Vrijheid impliceert in ieder...

2024-05-21
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

vrijheid

grondwettelijk recht om zonder voorafgaand verlof iets te laten drukken, waarbij men alles mag publiceren zolang men niet in conflict komt met de strafwet. - persvrijheid.

2024-05-21
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

vrijheid

vrijheid - Een recht of vrijheid die door een grondwet of fundamentele wet wordt gegarandeerd en die het vrij zijn van of de bevrijding uit slavernij, gevangenschap of onderdrukking door een despotische macht verzekert.

2024-05-21
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

VRIJHEID

Toen de Romeinse macht in het noorden verdween, werd Frl. niet direct opgenomen in een groter staatsverband; het werd een grensgebied van het Frankische rijk en bleef hier ook buiten, toen de macht der Merowingen reeds heel Gallië omvatte. Pas de Karolingen vestigden hun macht hier voor het eerst (689) en, na tijdelijke ontspanning, onder Kare...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Vrijheid

s., frijheit; — van handelen, frijichheit; (vrijmoedigheid), frijens; de - nemen om, it frij nimme om.