Wat is de betekenis van vermenigvuldigen?

2024-05-30
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

vermenigvuldigen

vermenigvuldigen - Werkwoord 1. (wiskunde) het herhaald optellen van een getal; een rekenkundige bewerking waarvan de uitkomst het product wordt genoemd Het vermenigvuldigen van twee met drie geeft als resultaat zes. Woordherkomst Afgeleid van menigvuldig met het voorvoegsel ver-....

2024-05-30
Woordenlijst leerling en leerkracht

WizWijs (2017)

vermenigvuldigen

Vermenigvuldigen is een van de vier basisbewerkingen met getallen. Vermenigvuldigen is in feite herhaald optellen. Wizwijs gebruikt hierbij de term ‘keer’.

2024-05-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

vermenigvuldigen

vermenigvuldigen - regelmatig werkwoord uitspraak: ver-me-nig-vul-di-gen 1. het zoveel keer bij zichzelf optellen als het getal aangeeft ♢ met hoeveel moet je 3 vermenigvuldigen om 9 te krijgen? 2. er meer exemplaren van maken...

2024-05-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Vermenigvuldigen

v., formannichfâldigje.

2024-05-30
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Vermenigvuldigen

(vermenigvuldigde, heeft en is vermenigvuldigd), 1. tot een veelvoud maken, in aantal doen toenemen : de Here uw God heeft u vermenigvuldigd (Deut. 1 : 10); — een iverk (door de drukpers) vermenigvuldigen, er afdrukken van maken, het uitgeven ; 2. (wederk.) talrijker worden : de moeilijkheden vermenigvuldigen zich; &mdas...

2024-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

vermenigvuldigen

vermenigvuldigde, h. (1, 3), i. (2) vermenigvuldigd (1 talrijker maken, in aantal doen toenemen; 2 talrijker worden, in aantal toenemen; 3 rekenk. een bewerking verrichten, die een getal leert vinden, een bepaald aantal malen zo groot als een gegeven getal): 1. hij vermenigvuldigde het aantal zijner krijgers; 2. de vijanden vermenigvuldigen; 3. ver...

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

vermenigvuldigen

(vermenigvuldigde, vermenigvuldigd) I. (heeft) 1. in aantal doen toenemen, vermeerderen: het aantal bedienden -. 2. Rek. een getal zo dikwijls nemen als door een ander wordt aangegeven: 2 x 4 = 8. II. zich (heeft) 1. in aantal toenemen, vermeerderen: de mensen vermenigvuldigden zich; de moeiten vermenigvuldigden zich. 2. zich voortplanten: ve...