Wat is de betekenis van vermenigvuldigen?

2019
2022-10-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vermenigvuldigen

vermenigvuldigen - Werkwoord 1. (wiskunde) het herhaald optellen van een getal; een rekenkundige bewerking waarvan de uitkomst het product wordt genoemd Het vermenigvuldigen van twee met drie geeft als resultaat zes. Woordherkomst Afgeleid van menigvuldig met het voorvoegsel ver-....

Lees verder
2018
2022-10-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

vermenigvuldigen

vermenigvuldigen - regelmatig werkwoord uitspraak: ver-me-nig-vul-di-gen 1. het zoveel keer bij zichzelf optellen als het getal aangeeft ♢ met hoeveel moet je 3 vermenigvuldigen om 9 te krijgen? 2. er meer exemplaren van maken...

Lees verder
2017
2022-10-01
WizWijs

Inzicht voor leerling en leerkracht

vermenigvuldigen

Vermenigvuldigen is een van de vier basisbewerkingen met getallen. Vermenigvuldigen is in feite herhaald optellen. Wizwijs gebruikt hierbij de term ‘keer’.

1973
2022-10-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Vermenigvuldigen

(vermenigvuldigde, heeft en is vermenigvuldigd), 1. in aantal doen toenemen: een werk (door de drukpers) vermenigvuldigen, er afdrukken van maken, het uitgeven; 2. zich -, talrijker worden: de moeilijkheden vermenigvuldigen zich; 3. (rekenkunde) een getal zo dikwijls nemen als door een ander getal wordt aangewezen.

Lees verder
1952
2022-10-01
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Vermenigvuldigen

v., formannichfâldigje.

1950
2022-10-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Vermenigvuldigen

(vermenigvuldigde, heeft en is vermenigvuldigd), 1. tot een veelvoud maken, in aantal doen toenemen : de Here uw God heeft u vermenigvuldigd (Deut. 1 : 10); — een iverk (door de drukpers) vermenigvuldigen, er afdrukken van maken, het uitgeven ; 2. (wederk.) talrijker worden : de moeilijkheden vermenigvuldigen zich; &mdas...

Lees verder
1937
2022-10-01
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

vermenigvuldigen

vermenigvuldigde, h. (1, 3), i. (2) vermenigvuldigd (1 talrijker maken, in aantal doen toenemen; 2 talrijker worden, in aantal toenemen; 3 rekenk. een bewerking verrichten, die een getal leert vinden, een bepaald aantal malen zo groot als een gegeven getal): 1. hij vermenigvuldigde het aantal zijner krijgers; 2. de vijanden vermenigvuldigen; 3. ver...

Lees verder
1930
2022-10-01
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

vermenigvuldigen

(vermenigvuldigde, vermenigvuldigd) I. (heeft) 1. in aantal doen toenemen, vermeerderen: het aantal bedienden -. 2. Rek. een getal zo dikwijls nemen als door een ander wordt aangegeven: 2 x 4 = 8. II. zich (heeft) 1. in aantal toenemen, vermeerderen: de mensen vermenigvuldigden zich; de moeiten vermenigvuldigden zich. 2. zich voortplanten: ve...

Lees verder
1898
2022-10-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VERMENIGVULDIGEN

VERMENIGVULDIGEN - (vermenigvuldigde, heeft en is vermenigvuldigd), in aantal doen toenemen ; — zich voortplanten: (bijb.) vermenigvuldigt u; (rekenk.) een getal zoo dikwijls nemen als door een ander getal wordt aangewezen ; — vermeerderen : de moeiten vermenigvuldigen zich ; een werk vermenigvuldigen, er veel afdrukken of uitgaven van...

Lees verder