Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Gepubliceerd op 18-02-2020

vermenigvuldigen

betekenis & definitie

(vermenigvuldigde, vermenigvuldigd)

I. (heeft)
1. in aantal doen toenemen, vermeerderen: het aantal bedienden -.
2. Rek. een getal zo dikwijls nemen als door een ander wordt aangegeven: 2 x 4 = 8.

II. zich (heeft)

1. in aantal toenemen, vermeerderen: de mensen vermenigvuldigden zich; de moeiten vermenigvuldigden zich.
2. zich voortplanten: vermenigvuldigt u.

III. (is) in aantal toenemen: de tegenstrevers steeds.