Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Vermenigvuldigen

betekenis & definitie

v., formannichfâldigje.