Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Vermenigvuldigen

betekenis & definitie

(vermenigvuldigde, heeft en is vermenigvuldigd),

1. tot een veelvoud maken, in aantal doen toenemen : de Here uw God heeft u vermenigvuldigd (Deut. 1 : 10); — een iverk (door de drukpers) vermenigvuldigen, er afdrukken van maken, het uitgeven ;
2. (wederk.) talrijker worden : de moeilijkheden vermenigvuldigen zich; — voorttelen, zich voortplanten: ,weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u (Gen. 1 : 28); — eert. in deze zin ook onoverg.: aanzie mijne vijanden, want zij vermenigvuldigen (Ps. 25 : 19);
3. (rekenk.) een getal zo dikwijls nemen als door een ander getal wordt aangewezen.