Wat is de betekenis van verkrijging onder algemene titel?

2017
2021-01-21
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Verkrijging onder algemene titel

Verkrijging onder algemene titel is een wijze van eigendomsverkrijging door erfopvolging, door boedelmenging, door fusie of door splitsing

1992
2021-01-21
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

verkrijging onder algemene titel

Overkoepelende term voor verschillende vormen van (eigendoms)overdracht (via erfopvolging, boedelmenging) waarbij niet alleen rechten maar ook plichten overgaan van het ene in het andere vermogen.