Wat is de betekenis van Verkrijging van goederen onder bijzondere titel?

2017
2021-03-05
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Verkrijging van goederen onder bijzondere titel

Verkrijging van goederen onder bijzondere titel is het verkrijgen van goederen door overdracht, door verjaring, door onteigening, en voorts op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverkrijging.