Wat is de betekenis van Verkrijging van goederen onder algemene titel?

2017
2021-03-05
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Verkrijging van goederen onder algemene titel

Verkrijging van goederen onder algemene titel is het verkrijgen van goederen door erfopvolging, door boedelmenging of door fusie als bedoeld in artikel 309 van boek 2, Burgerlijk Wetboek.