Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

verkrijging onder algemene titel

betekenis & definitie

Overkoepelende term voor verschillende vormen van (eigendoms)overdracht (via erfopvolging, boedelmenging) waarbij niet alleen rechten maar ook plichten overgaan van het ene in het andere vermogen.