Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Gepubliceerd op 05-12-2017

2017-12-05

Verkrijging onder algemene titel

betekenis & definitie

Verkrijging onder algemene titel is een wijze van eigendomsverkrijging door erfopvolging, door boedelmenging, door fusie of door splitsing