Wat is de betekenis van Toelating Gods?

1926
2021-10-16
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Toelating Gods

Deze vaak bestreden term, waarvoor echter tot dusver niemand een beteren in de plaats wist te stellen, heeft betrekking op de leer der Goddelijke Voorzienigheid, met name op het zware probleem der Godsregeering inzake de zonde. Het denkbeeld om God tot den auteur der zonde te maken, kan nooit in den geest van wien ook opkomen. Men zou zich hiermede...

Lees verder