Wat is de betekenis van Toelating?

2024-02-21
Begrippenlijst Vreemdelingenbeleid

Ministerie van Justitie (2022)

Toelating

Toestemming van de Nederlandse overheid aan een vreemdeling om voor een langere periode in Nederland te verblijven, (zie ook toegang

2024-02-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

toelating

toelating - Zelfstandignaamwoord 1. het recht om toegelaten te worden Met het winnen van die wedstrijd, had de tennisser rechtstreekse toelating voor Roland Garros afgedwongen. Woordherkomst Naamwoord van handeling van toelaten met het achtervoegsel -ing. Synoniemen permiss...

2024-02-21
Begrippenlijst terugkeer en vertrek

IND (2017)

Toelating

Toelating is toestemming van de Nederlandse overheid aan een vreemdeling om voor een langere periode in Nederland te verblijven.

2024-02-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

toelating

toelating - zelfstandig naamwoord uitspraak: toe-la-ting 1. het binnen laten ♢ bij de toelating tot de rechtszaal wordt iedereen gefouilleerd 2. het deel mogen uitmaken van een land of organisatie ...

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Typisch Vlaams woordenboek

Ludo Permentier en Rik Schutz (2015)

toelating

toestemming, goedkeuring Met de bedoeling een doctoraatsproject aan te vatten vroeg hij vervolgens de toelating om meer orthodoxe opgravingen uit te voeren maar dat werd door de kerkfabriek geweigerd. Het doctoraat kwam er niet en het bodemarchief werd nog enige rust gegund, tot het midden van de jaren 1990. (Anton Ervynck (e.a.), De...

2024-02-21
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

toelating

(de, -en) goedkeuring, toestemming, permissie - zondertoelating, zonder toestemming, vergunning, machtiging. In de documenten staan ook incidenten beschreven uit 1992 waaruit bleek dat sommigen zonder toelating 's nachts en in weekends met miltvuur werkten en dat daarna verdoezelden. - DM, 04-04-2002.

2024-02-21
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

toelating

Toestemming, goedkeuring, permissie; in ’t bijz. van overheidswege: vergunning, verlof, machtiging. Het gemeentebestuur van Beveren had destijds wel een toelating afgeleverd voor de bouw van de reaktor maar niet voor de koeltoren, Gazet v. Antw. 5/7/1977. - Iem. (de) toelating geven, iem. toestemming geven, een vergunning verle...

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Toelating

v., 1. het binnen laten: de toelating van oorlogsschepen in de territoriale wateren; 2. het verlenen van de gelegenheid of toestemming tot iets: toelating tot het geven van onderwijs; tegen zijn toelating als advocaat werd bezwaar ingebracht; 3. het goedvinden, het toestaan: de toelating ten handel van zeeschepen in Ned.-In...

2024-02-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

toelating

('toelating) v. (-en) het toelaten 1. vergunning voor toegang. 2. aanneming. 3. het zich niet verzetten.