2020-01-26

Toelaten

Toelaten - zie GEDOOGEN.

2020-01-26

Toelaten

Toelaten - (liet toe, heeft toegelaten), den toegang vergunnen : iem. in huis, op een erf toelaten; er mag niemand bij den zieke toegelaten worden; — aannemen (als lid enz.); — tot een examen toelaten, er aan laten deelnemen; — de verlangde akte van bekwaamheid uitreiken (na een examen): geëxamineerd 16 candidaten, toegelaten 12; niet toelaten, afwijzen (bij een examen); — iets toelaten, gedoogen, vergunnen, dulden; — oogluikend toelaten, door de vingers zien; — als het weer het toe...

2020-01-26

toelaten

toelaten - onregelmatig werkwoord uitspraak: toe-la-ten 1. ermee instemmen, zeggen dat het mag ♢ we moeten niet toelaten dat ze naar binnen gaan 1. de regeling laat dat toe [volgens de regeling kan het] 2. als de omstandigheden het toelaten [als die gunstig zijn]

2020-01-26

toelaten

toelaten - Werkwoord 1. (ov) niet onmogelijk maken of verbieden, goedvinden, toestaan Hij besloot het gebruik van een rekenmachine toe te laten. 2. (ov) toegang verschaffen Hij werd niet tot het examen toegelaten. Woordherkomst samenstelling van toe(bijwoord) en laten(werkwoord)

2020-01-26

Toelaten

zie Dulden. zie Gedoogen.

2019-04-28

Gedoogen — dulden — toelaten — veroorloven

Zich tegen het een of ander niet verzetten. Toelaten heeft de algemeene beteekenis; gedoogen voegt daar het bijdenkbeeld aan toe, dat men wel de macht heeft om zich tegen iets te verzetten, doch het oogluikend toelaat, of werkeloos aanziet. Dulden is het lijdelijk toelaten van iets onaangenaams dat ons aangedaan wordt. Veroorloven veronderstelt dat men geheel uit vrijen wil toelaat, wat men in zijne macht had te weigeren of te beletten. Het nadert meer tot de beteekenis van toestaan, vergunnen....

2019-03-13

Admitteeren

Admitteeren - toelaten, inwilligen.

2019-09-19

tolereren

dulden, toelaten, verdragen.

2019-07-17

tolereeren

tolereeren - dulden, toelaten,verdragen.

2019-07-09

admitteeren

admitteeren - toelaten, vergunnen.

2019-07-17

souffreeren

souffreeren - lijden ; ondergaan ;toelaten.

2019-10-02

admitte ren

toelaten; de toegang vergunnen.

2019-09-20

conniveren

door de vingers zien, oogluikend toelaten.

2018-09-02

Disqualificeeren

DISQUALIFICEEREN, (disqualificeerde, heeft gedisqualificeerd), ongeschikt verklaren; (bij wedrennen) niet toelaten tot het ontvangen van den behaalden prijs; (ook) niet toelaten tot den wedstrijd. DISQUALIFICATIE, v.

2019-07-10

admitteeren

admitteeren - bw. gel., toelaten, toegang verleenen

2018-08-30

Admitteeren

ADMITTEEREN (admitteerde, heeft geadmitteerd), toelaten, aannemen; toegang verleenen.

2018-11-29

Relegeeren

Relegeeren - (relegeerde, heeft gerelegeerd), verbannen; niet toelaten.

2019-09-19

requalificatie

o. het weer toelaten na disqualificatie (van renpaarden).

2019-07-10

tolereeren

tolereeren - bw. gel., dulden, verdragen, gedoogen, toelaten

2019-07-11

conniveeren

conniveeren, - oogluikend toelaten, door de vingers zien.