2019-12-13

toelaten

toelaten - onregelmatig werkwoord uitspraak: toe-la-ten 1. ermee instemmen, zeggen dat het mag ♢ we moeten niet toelaten dat ze naar binnen gaan 1. de regeling laat dat toe [volgens de regeling kan het] 2. als de omstandigheden het toelaten [als die gunstig zijn]

2019-12-13

toelaten

toelaten - Werkwoord 1. (ov) niet onmogelijk maken of verbieden, goedvinden, toestaan Hij besloot het gebruik van een rekenmachine toe te laten. 2. (ov) toegang verschaffen Hij werd niet tot het examen toegelaten. Woordherkomst samenstelling van toe(bijwoord) en laten(werkwoord)

2019-12-13

Toelaten

Toelaten - zie GEDOOGEN.

2019-12-13

Toelaten

Toelaten - (liet toe, heeft toegelaten), den toegang vergunnen : iem. in huis, op een erf toelaten; er mag niemand bij den zieke toegelaten worden; — aannemen (als lid enz.); — tot een examen toelaten, er aan laten deelnemen; — de verlangde akte van bekwaamheid uitreiken (na een examen): geëxamineerd 16 candidaten, toegelaten 12; niet toelaten, afwijzen (bij een examen); — iets toelaten, gedoogen, vergunnen, dulden; — oogluikend toelaten, door de vingers zien; — als het weer het toe...

2019-12-13

Toelaten

zie Dulden. zie Gedoogen.