Wat is de betekenis van sterk?

2022
2022-08-13
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

sterk

(2013) (stud.) sterke drank. • (Elsevier, 09/02/2013, over studententaal)

Lees verder
2020
2022-08-13
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Sterk

Afgeleid van hetzelfde woord als Nederlands sterk, 'sterk, stevig, vast'.

2019
2022-08-13
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

sterk

sterk - Bijvoeglijk naamwoord 1. beschikkend over kracht of vaardigheid Het was een sterke kerel die de biels optilde. 2. een grote concentratie van iets bevattend Een sterke oplossing. Van een sterke drank wo...

Lees verder
2018
2022-08-13
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

sterk

sterk - bijvoeglijk naamwoord 1. wat veel kan verdragen ♢ dat is een sterke pen 1. sterke longen hebben [niet gauw buiten adem raken] 2. sterk staan ...

Lees verder
2017
2022-08-13
Politici

Jargon & Slang van Politici

Sterk

Sterk - wanneer de minister zich sterk maakt voor iets, betekent dit dat hij belooft zich extra in te spannen om iets gedaan te krijgen.

1998
2022-08-13
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Sterk

Hoe - is de eenzame fietser oorspr. de titel van een elpee van Boudewijn de Groot uit 1973. Deze zegswijze, die ondertussen in de Nederlandse taal een gevleugelde uitdr. is geworden, werd niet door de zanger zelf bedacht maar door zijn toenmalige zwager Ruud Engelander. De uitdr. wordt ten onrechte meestal als een vraag geïnterpreteerd. Hoe sterk...

Lees verder
1998
2022-08-13
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

sterk

1. Van een hand: veel punten- of speelkracht bevattend. 2. Van een (lange) kleur: twee of drie tophonneurs bevattend. 3. Van een bieding: (relatief) veel punten- of speelkracht belovend. Zie ook: door het sterk spelen; door het sterk van de dummy; zwak

Lees verder
1973
2022-08-13
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

sterk

bn. en bw. (-er, -st), 1. in staat veel kracht te ontwikkelen, krachtig: hij is zo als een beer; de sterke arm inroepen, de hulp van de openbare macht, politie of militaire hulp; een of de sterke man, iemand die op autoritaire wijze de leiding neemt en het beleid bepaalt in een staat, een onderneming of instelling; zelfst.: het recht van de sterkst...

Lees verder
1964
2022-08-13
voornamen

Voornamenboek

Sterk

m Afgeleid van hetzelfde woord als Ndl. sterk, ‘sterk, stevig, vast’.

Lees verder
1954
2022-08-13
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Sterk

Botergebrek, dat in het voorjaar als het vee pas in de weide is, nogal eens voorkomt. Er zijn ook keurmeesters, die dit gebrek geil noemen.

1952
2022-08-13
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Sterk

adj. & adv., sterk; (van personen en dieren), gewant, gewûpst, geweard, mânsk, eken, iken; (van zaken), geef, stevich, fêst; (van drank), kras; — van spieren, spiersterk; — van armen, earmsterk; — zijn (van personen), gâns yn ’e bouten, fûsten...

Lees verder
1950
2022-08-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

STERK

bn. bw. (-er, -st), 1. in staat veel kracht te ontwikkelen, krachtig: een sterke man; hij is zo sterk als een paard, als een leeuw, als een beer, zeer sterk: de olifant is buitengewoon sterk in zijn slurf; hij is sterk in zijn armen, benen; — de sterke arm der wet; de sterke arm inroepen, de hulp der openbare macht, politieof mi...

Lees verder
1937
2022-08-13
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

sterk

I. bn. (1 stevig, duurzaam, niet gauw slijtend; 2 krachtig, veel kunnende weerstaan; 3 van de wind: hevig; 4 vol lichaamskracht, spierkracht; 5 talrijk; 6 van boter: ietwat bedorven en onaangenaam smakend): 1. sterke schoenen, sterk laken; 2. een sterke vesting; sterke muren; e. sterk paard, krachtig; 3. e. sterke wind; 4. een sterke jongen; sterke...

Lees verder
1898
2022-08-13
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Sterk

Sterk - bn. bw. (-er, -st), stijf, hard: iets stijf en sterk beweren, staande houden, ontkennen, in hooge mate, met kracht; — stijf en sterk op iets aandringen; — stevig, vast, duurzaam : sterk laken; sterke schoenen, die niet gauw slijten; — sterke lijm, die stevig kleeft; — sterke kleuren, die niet spoedig verschieten;...

Lees verder