Wat is de betekenis van Parlementair stelsel?

1994
2021-12-06
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Parlementair stelsel

Parlementair stelsel, regeringssysteem in een groot aantal democratische staten, waarbij aan de volksvertegenwoordiging (parlement) door grondwet of traditie een beslissende invloed is gegeven op de wijze waarop de desbetreffende staat wordt geregeerd. Om duidelijk(er) te doen uitkomen waar de verantwoordelijkheden liggen, is het parlementair stels...

Lees verder
1992
2021-12-06
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

parlementair stelsel

Wijze waarop in een land vorm is gegeven aan de verhouding tussen parlement, kabinet en koning(in). In Nederland heeft dit uiting gekregen via de totstandkoming van een drietal basisregels.

1981
2021-12-06
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Parlementair stelsel

regeringssysteem in een groot aantal westers-democratische staten, waarbij aan de volksvertegenwoordiging (parlement) door grondwet of traditie een beslissende invloed is gegeven op de wijze waarop de desbetreffende staat wordt geregeerd. Om duidelijk(er) te doen uitkomen waar de verantwoordelijkheden liggen, is het parlementair stelsel gekoppeld a...

Lees verder
1973
2021-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

parlementair stelsel

regeringssysteem in een groot aantal westers-democratische staten, waarbij aan de volksvertegenwoordiging (→parlement) door grondwet of traditie een beslissende invloed is gegeven op de wijze waarop de desbetreffende staat wordt geregeerd. Om duidelijk(er) te doen uitkomen waar de verantwoordelijkheden liggen, is het parlementair stelsel gekop...

Lees verder
1949
2021-12-06
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Parlementair stelsel

oorspronkelijk het stelsel, waarbij een minister of ministerie, waarvan blijkt, dat hij (het) niet meer het vertrouwen van de meerderheid der volksvertegenwoordiging bezit, behoort af te treden (in Ned. sedert 1868). Tegenwoordig verstaat men onder P. het stelsel, waarbij als ministers slechts mogen optreden personen, van wie blijkt, dat zij het ve...

Lees verder
1933
2021-12-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Parlementair stelsel

Regeeringsstelsel, waarbij de verhouding tusschen regeering en volksvertegenwoordiging zich zoodanig ontwikkeld heeft, dat geen regeering gehandhaafd kan worden tegen den wil van de volksvertegenwoordiging. Het eerst ontstaan in Engeland. Voor de gesch. van het Britsche parlement, zie → Eduard I, → Groot-Brittannië (gesch.) met de da...

Lees verder