Wat is de betekenis van Semieten, Semietische talen?

1926
2022-08-18
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Semieten, Semietische talen

Wanneer we spreken van Semieten en Semietische talen, dan doen we dit in aansluiting aan het eerste boek der Heilige Schrift, waar alle volkeren, die Israël kende, worden afgeleid van Noachs drie zonen. Inzonderheid hebben we hier te doen met Genesis 10, de zoogenaamde volkerentafel, waar Japhet en Cham geheel worden afgehandeld, terwijl van S...

Lees verder