Wat is de betekenis van Kaukasische talen?

2024-05-19
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Kaukasische talen

Kaukasische talen - Eigennaam 1. (taalkunde) verzamelnaam van tientallen talen die in het gebied van de Kaukasus worden gesproken Woordherkomst vaste verbinding van Kaukasisch (bijvoeglijk naamwoord) en talen (zelfstandig naamwoord)

2024-05-19
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Kaukasische talen

de talen der Kaukasische volken worden in 3 groepen verdeeld: N.W.-Kaukasisch (Tsjerkessisch, Abchazisch enz.); N.O.-Kaukasisch (Tsjetsjenisch, Lesgisch enz.) en Z.-Kaukasisch (Georgisch, Mingrelisch, Lagisch enz.). Karakteristiek: passief karakter van het werkwoord. Het Kaukasisch is wellicht verwant met het Baskisch. In het Kaukasusgebied behoor...

2024-05-19
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Kaukasische talen

noemt men al die talen in het gebied van de Kaukasus, die niet behoren tot de groepen van het Indo-Europees, het Semietisch of het Toeraans. Ofschoon wel getracht is aan te tonen, dat de talrijke, onderling sterk van elkander afwijkende talen, die onder de naam Kaukasisch worden samengevat, oorspronkelijk tot een enkele taalfamilie behoorden (waart...

2024-05-19
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Kaukasische talen

Kaukasische talen, - in algemeenen zin de talen, die in het Kaukasusgebied gesproken worden, in engeren en eigenlijken zin die dialekten, die niet tot de Indogermaansche talengroep, zooals het Armenisch en het Ossetisch, noch tot de Turksch-Tataarsche groep behooren, zoodat zij linguistisch min of meer op zich zelf staan. De belangrijkste dier tale...

2024-05-19
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Kaukasische talen

groep van 37 in de Kaukasus gesproken talen die ten opzichte van de omringende talen een geïsoleerde positie innemen (sprekers: ca. 5 mln.). Niet alle in dit gebied gesproken talen behoren tot deze groep: zo maken Armeens en Ossetisch deel uit van de Indo-europese taalfamilie, Azerbeidzjaans behoort tot de Turks-Altaïsche taalfamilie. Gen...

2024-05-19
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Kaukasische talen

in nauweren zin de talen der kaukasische bergvolken, wier systematisch onderzoek en indeeling nog niet volledig heeft kunnen plaatsvinden. Volgens de navorschingen van generaal van Erckert bestaan de K. uit vijf afzonderlijke taalfamiliën: 1) De Lesghische talen met 21 hoofdtalen in 4 groepen; 2) de Tsjetsjeensche taal (twee dialecten); 3) de...