2019-10-22

Scholen in Den Helder

Uit circa 1900 dateren de tweelaagse openbare lagere schoolgebouwen Vismarkt 3 en Molenstraat 1 (met gymnastieklokaal) en de Gemeenteschool nr. 7 (Weststraat 110); laatstgenoemde met als opschrift boven de deur: ‘leeren is leven: kennis is macht’. De tweelaagse Vakschool voor Meisjes (Middenweg 159; 1922, D. Saal) vertoont expressionistische details. Een uitgesproken expressionistische gebogen ingangspartij en strokenvensters kenmerken de Gemeentelijke Hogere Zeevaartschool (Ankerpark 1; 192...