Scholen in Den Helder betekenis & definitie

Uit circa 1900 dateren de tweelaagse openbare lagere schoolgebouwen Vismarkt 3 en Molenstraat 1 (met gymnastieklokaal) en de Gemeenteschool nr. 7 (Weststraat 110); laatstgenoemde met als opschrift boven de deur: ‘leeren is leven: kennis is macht’.

De tweelaagse Vakschool voor Meisjes (Middenweg 159; 1922, D. Saal) vertoont expressionistische details. Een uitgesproken expressionistische gebogen ingangspartij en strokenvensters kenmerken de Gemeentelijke Hogere Zeevaartschool (Ankerpark 1; 1929). Zakelijk-expressionistisch van vorm zijn de schoolgebouwen Brakkeveldweg 51 (1932) en Middenweg 168 (circa 1934). De scholengemeenschap Timorstraat 2 (circa 1955) is voorzien van een opmerkelijke betonnen wandsculptuur.

Gepubliceerd op 26-05-2017