Wat is de betekenis van Den Helder?

2006
2022-05-18
Monumenten in Noord Holland

Encyclopedie over monumenten in Noord Holland (2010)

Den Helder

Havenplaats met marinebasis aan het Marsdiep, ontstaan rond 1500 als een vissersdorp op het ‘Eijlandt van Huysduijnen’ ter vervanging van een door de golven verzwolgen nederzetting. Huisduinen (zie elders) werd in de 17de eeuw overvleugeld door het na 1570 verder landinwaarts gebouwde dorp, dat later bekend werd als het Oud (Den) Helder...

Lees verder
1981
2022-05-18
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Den helder

de meest noordelijke plaats op het vasteland van Noord-Holland, waar het Noordhollands Kanaal uitkomt in het Marsdiep. Aantal inwoners 61 500. Het is de belangrijkste marinehaven (Nieuwediep).

Lees verder
1981
2022-05-18
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Den Helder

Ned. gemeente in de prov. Noord-Holland. Ontstond in de 16e eeuw als een nederzetting van vissers uit Huisduinen. de eigenlijke marinehaven ontstond, toen 1781 op last van stadhouder Willem v de geul Nieuwediep oorlogshaven werd. Was 1799 enige tijd bezet door troepen van een Anglo-Russisch expeditiekorps. Vervolgens liet Napoleon de plaats tot een...

Lees verder
1949
2022-05-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Den Helder

gemeente in N.-Holland, met vliegveld De Kooy. 4577 ha, 32.902 inw. Grenst aan Noordzee, Marsdiep en Zuiderzee. Eerste oorlogshaven van Nederland, met Kon. Inst. voor de Marine, de Rijkswerf, dokken, kazernes enz. Vissershaven.

Lees verder
1933
2022-05-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Den helder

gem. in N.-Holland o/d N. punt a/d mond v/h N.-Holl. Kanaal, 30 000 inw., oorlogshaven (Nieuwediep). vliegveld de Kooy; vischvangst.