Wat is de betekenis van Salon?

2018
2021-03-03
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

salon

salon - zelfstandig naamwoord uitspraak: sa-lon 1. mooie kamer met mooie meubels ♢ wij ontvingen de gasten in de salon Zelfstandig naamwoord: sa-lon de salon de salons ...

Lees verder
2017
2021-03-03
Gert Crum

Champagne compleet

Salon

Salon kan als een nichechampagne worden bestempeld. Salon mag tegelijkertijd als een van de iconen van de Champagne worden gezien. Een en ander gaat trouwens vaak samen. Met een productie van om en nabij de 80.000 flessen - als hij al wordt geproduceerd - is Salon bijna een hobbyactiviteit. Een hobbyactiviteit die gericht is op het produceren van s...

Lees verder
2017
2021-03-03
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Salon

Salon - verouderde term voor gevangenis: met vijf pond de salon indraaien.

2015
2021-03-03
Typisch Vlaams

Door Ludo Permentier en Rik Schutz

salon

zithoek in een woonkamer, zitkamer Op de eerste verdieping is er een prachtige zaal: een enorm salon is er rond een prachtige, middeleeuwse haard gezet. (De Standaard) In Nederland komt 'salon' vooral voor in samenstellingen als 'kapsalon', 'massagesalon, 'ijssalon'. Altijd met het lidwoord 'd...

Lees verder
2015
2021-03-03
Bouw- en Vastgoedlexicon

Het Bouw- en Vastgoedlexicon door Hendrik Leurs.

Salon

Centrale plaats in woning of belangrijke plaats, bestemd voor ontvangst van de gasten. Tegenwoordig het zithoekgedeelte van een woning bedoelend.

2004
2021-03-03
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Salon

Franse kunsttentoonstelling sinds 1667, genoemd naar de Salon d’Apollon in het Louvre waar de eerste exposities plaatsvonden, georganiseerd door de Académie Royale, later de École des Beaux-Arts. Deelnemers werden geselecteerd door een jury die ook prijzen toekende. Dit systeem van selectie en jurering kwam in de 19de eeuw onder vuur te liggen, wat...

Lees verder
2002
2021-03-03
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

salon

Salon is een vooral in de 18e en 19e eeuw, jaarlijks terugkerende tentoonstelling van beeldende kunst. Een jury besliste wie wel of niet werd toegelaten en kende prijzen toe. Vooral in de 19e eeuw van groot belang voor het maatschappelijk aanzien van de deelnemers.

1993
2021-03-03
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Salon

ontvangkamer; jaarlijkse tentoonstelling van schilderijen

1981
2021-03-03
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

salon

1. ontvangkamer, vroeger de „mooie kamer”, waar men zijn gasten ontving; 2. het woord wordt nu veel in combinaties gebruikt: kapsalon, salon de beauté.

Lees verder
1973
2021-03-03
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

salon

[<Ital. salone, grote kamer], m./o. (-s), 1. (fraaie) ontvangkamer; 2. zo’n vertrek als geregelde plaats van samenkomst van een gezelschap uit de uitgaande wereld; ook die samenkomst zelf; aanduiding voor geregelde bijeenkomsten van litteraire en/of culturele aard bij iemand thuis (e); de — van madame De Staël; 3. vertrek inge...

Lees verder
1950
2021-03-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Salon

o. en m. (-s), 1. grote, fraai gemeubelde kamer, mooie kamer, bep. als ontvangkamer; 2. zulk een vertrek bij iemand als geregelde plaats van samenkomst van een gezelschap personen uit de uitgaande wereld, en ook die samenkomst zelve: de salone van madame de Tencin; 3. vertrek ingericht voor het ontvangen der cliëntele : een salon h...

Lees verder
1949
2021-03-03
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Salon

(Fr., ontvangkamer), in Fr. sed. 17e eeuw bijeenkomsten van een sociale, wetensch. en kunstzinnige élite, waarin geestige vrouwen de toon aangaven en vaak een intellect, steekspel werd geleverd. De S.s bleven niet zonder invloed op taal, stijl en politiek van hun tijd. Tegenw. mooie kamer in een woonhuis.

Lees verder
1948
2021-03-03
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

salon

(Fr.) m. en o. ontvangkamer; (gezelschaps)zaal; jaarlijkse tentoonstelling v. schilderijen te Parijs; ~ de coiffure (Fr.) m. kapperswinkel; ~ des refusés, (jaarlijkse) tentoonstellingv. d. schilderijen v. kunstenaars, v. wie werken voor de salon geweigerd zijn.

1933
2021-03-03
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Salon

Naam van een Karolingische gouw in midden-Overijsel, het tegenw. Salland. De Utrechtsche bisschoppen hielden deze gouw in leen van Brabant en in achterleen van Gelre. Eerst in 1226 deed Gelre afstand van zijn rechten op dit gebied.

Lees verder
1914
2021-03-03
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

salon

salon - v„ gezelschaps- of ontvangzaal; m., jaarlijksche tentoonstelling van schilderijen te Parijs; „salon de coiffure”:kapperswinkel.

1898
2021-03-03
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Salon

Salon - o. en m. (-s), groote zaal, ontvangkamer; (fig.) zijn salons zijn geopend, hij ontvangt bezoek, geeft partijen; zaal tot tentoonstelling van schilderijen enz. SALONNETJE, o. (-s), kleine salon.

1870
2021-03-03
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Salon

Salon (Het) is eigenlijk eene ruime gezelschaps- of ontvangstkamer, en die naam wordt ook gebezigd van den kring, die zich op bepaalde dagen in zulk een vertrek verzamelt. — Vooral gebruikt men dat woord van de zalen in het Louvre te Parijs, waar tentoonstellingen van schilderijen worden gehouden, weshalve men tevens de tentoonstelling zelve met di...

Lees verder
1864
2021-03-03
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

salon

salon - m. (salons), groote ontvang-, gezelschapszaal; gemeubileerd vertrek; groote koffiehuisoflogementszaal; (fig.) zijne salons zijn geopend, hij ontvangt bezoek, geeft partijen