Wat is de betekenis van Salonmuziek?

2003
2023-01-30
XYZ van de klassieke muziek

945 begrippen uit de klassieke muziek

Salonmuziek

Salonmuziek is muziek van licht soortelijk gewicht, geschreven om te behagen en te verleiden, en geschikt om te worden uitgevoerd in de salon van de late 19e en vroege 20ste eeuw, maar ook geliefd als 'encore'-repertoire. Met een toegevoegde dosis ironie werd de salonmuziek vanaf ca. 1970 weer uitgevoerd, allereerst door de professionals van het 'R...

Lees verder
1973
2023-01-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Salonmuziek

v., lichte amusementsmuziek.

1962
2023-01-30
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

salonmuziek

term voor het muzikale gebeuren in de salons van adel en burgerij in de 19de eeuw. eerst in Frankrijk, daarna ook elders. Bezat een behoorlijk niveau (met componisten als Pleyel). Ca 1850 trad echter een vervlakking op die bleef aanhouden tot in de 20ste eeuw. Met de opkomst van de radio en de verspreiding daarvan verdween de salonmuziek van het sa...

Lees verder
1950
2023-01-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Salonmuziek

v., lichte, weinig belangrijke muziek.

1937
2023-01-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

salonmuziek

v. (lichte, oppervlakkige muziek).

1933
2023-01-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Salonmuziek

was oorspr. identiek met kamermuziek, d.i. ensemblemuziek voor kleine bezetting. In het begin der 19e eeuw wisselde, mede door invloed van het opkomende virtuozendom, haar beteekenis tot uiterlijke, briljante, zoetelijke solo-composities, meest van bedenkelijk allooi (o.a. Gebet einer Jungfrau). Robert Schumann was de eerste, die den strijd ertegen...

Lees verder
1908
2023-01-30
Vivat

Schrijver op Ensie

Salonmuziek

noemt men die soort kamermuziek, die er op is berekend om door uiterlijke bevalligheid te behagen, van den hoorder weinig aandacht vordert en bij meermalig aanhooren zelfs den niet-muzikaal ontwikkelde verveelt. Een bepaald kenmerk heeft de S. niet, zoodat de omschrijving niet meer kan zijn dan een vage aanduiding. De meeste muziek, die ter markt k...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten