Wat is de betekenis van salonheld?

2022
2023-01-30
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster

salonheld

(1900) (sch.) iemand die in salons of in gezelschap de held uithangt. Vgl. pantoffelheld*. • Zelfs Johannes, zoon van Zacharias, moet waarachtig als een echt verfijnde Fransche salonheld aan het slot van het werk, nog in een liefdesepisode gewikkeld worden met Salomé en dan uitroepen: "Door de liefde vereend is het schoon saam te sterve...

Lees verder
2007
2023-01-30
Scheldwoordenboek

Geschreven door Marc de Coster © 2007

salonheld

iemand die in salons of in gezelschap de held uithangt. Zelfs Johannes, zoon van Zacharias, moet waarachtig als een echt verfijnde Fransche salonheld aan het slot van het werk, nog in een liefdesepisode gewikkeld worden met Salomé en dan uitroepen: ‘Door de liefde vereend is het schoon saam te sterven!’ (De Groene Amsterdammer, 1...

Lees verder
1973
2023-01-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Salonheld

m. (-en), 1. iemand die in salons gevierd wordt; 2. (fig.) held op sokken.

Lees verder
1950
2023-01-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Salonheld

m. (-en),, iem. die in salons gevierd wordt.

1937
2023-01-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

salonheld

m. salonhelden (gezelschapsmens, die in salons een goed figuur maakt [maar weinig betekent)).

1930
2023-01-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

salonheld

m. (-en) in een salon geëerd mens, die overigens weinig betekent.