Wat is de betekenis van Ruw?

2018
2022-01-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ruw

ruw - bijvoeglijk naamwoord 1. met een grof oppervlak ♢ schuurpapier voelt ruw aan 2. onbewerkt ♢ ruwe olie 3. in grote lijnen ♢ we hebben ee...

Lees verder
1973
2022-01-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

ruw

I. bn. en bw. (-er, -st),

1952
2022-01-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Ruw

adj.; (oneffen), robb(el)ich, robberich; (van huid), wreed, stribb(el)ich, stribberich, split(t)erich, splittich; — zijn (van de huid), strib(bel)je; — van huid, wreedfellich; (van het weer) wreed, hurd, rou, grausnau; (onbeschaafd), rou, rûch, bot, grou, ûnbislipe groubloedich; -...

Lees verder
1950
2022-01-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Ruw

ook ROUW, I. bn. bw. (-er, -st), 1. ruig, harig, borstelig ; in plantennamen : ruwe bres ; ruwe melkdistel e.d.; — ruw voer, al hetgeen op de wei groeit als veevoeder, inz. hooi en stro; — van weefsels: een ruwe handdoek ; 2. oneffen, ongelijk, niet glad : een ruwe huid; koeien hebben een ruwe tong;...

Lees verder
1937
2022-01-17
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

ruw

I. bn. (1 v. planten: ruig, harig; borstelig, stekelig; 2 van stoffen: harig, grof; 3 grof, niet fijn; 4 oneffen, ongelijk, niet glad van oppervlak; 5 onbewerkt; onafgewerkt; 6 oppervlakkig, in grove trekken, globaal; 7 primitief, elementair; 8 v. weer of wind: guur, bar; wild en onstuimig; 9 hard, hardvochtig, streng, wreed; 10 onbeschaafd, ongema...

Lees verder
1898
2022-01-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ruw

Ruw - ook ROUW, bn. bw. (-er, -st), hobbelig, oneffen : een ruwe weg ; — niet glad : eene ruwe huid ; koeien hebben eene ruwe tong ; — ongelijk : ruwe steenen, ruw metselwerk ; — ongeschaafd; eene ruwe plank ; — onbewerkt : de ruwe voortbrengselen van den bodem ; — ruwe metalen, zooals zij uit den smeltoven komen ;...

Lees verder
1898
2022-01-17
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Ruw

zie Ruig, zie Gemeen.