Wat is de betekenis van bacon?

2023-03-29
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

bacon

(zelfstandig naamwoord) [alg.] spekvlees - Gerookt spekvlees, lekker met een gebakken eitje.

Lees verder
2023-03-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

bacon

bacon - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-ken 1. heel mager gerookt spek ♢ de Engelsen eten 's morgens bacon met ei Zelfstandig naamwoord: be-ken de bacon

Lees verder
2023-03-29
Culinair van a tot z

Peter Joh. M. Zuidweg (2016)

bacon

Ander woord voor ‘mager spek’. (zie ook: spek)

2023-03-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Bacon

licht gerookt en gezouten spek

2023-03-29
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Bacon

gezouten rookspek met vlees er aan.

2023-03-29
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

BACON

Roger (1215-1294), Franciscaan, voelde zich in tegenstelling tot de meeste scholastieken vooral aangetrokken tot de profane wetenschappen en was zich de waarde van het experiment bij de natuurwetenschappen sterk bewust. Zelf experimenteerde hij op het gebied van de optiek en voorzag reeds stoomboten, onderzeeërs en vliegtuigen. Zijn wijsbegeer...

Lees verder
2023-03-29
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Bacon

is varkensvlees, dat op een bepaalde manier afgesneden, gezouten en gerookt is. Gezouten, doch niet gerookte b., z.g. greenbacon, wordt voorn, naar Eng. geëxporteerd. Voor consumptie wordt de b. aldaar gerookt. Eng. heeft in 1926 een invoerverbod op vers vlees afgekondigd naar aanleiding van een geval van mond- en klauwzeer. Ned. heeft zich to...

Lees verder
2023-03-29
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

Bacon

1 (gerookt) spek; 2 hachje.

Lees verder
2023-03-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bacon

(Eng.), o., licht gezouten en gerookt spek met vlees er aan.

2023-03-29
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

bacon

(bee ken) (Eng.) lichtgezouten en gerookt spek.

2023-03-29
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Bacon

is mager, gezouten en lichtgerookt spek (z varken). Het is een belangrijk exportartikel van Nederland en o.a. Denemarken. Vooral Engeland vraagt dit product.De normale Nederlandse productie bedroeg sedert 1926 ongeveer 50 mill. kg per jaar, welke hoeveelheid geheel werd uitgevoerd naar Engeland. In 1931 er .932 daalde de export onder invloed der we...

Lees verder
2023-03-29
Encyclopedie voor voeding

dr. ir. P. Schoorl (1938)

Bacon

Bacon is de Engelsche naam voor doorregen spek, ook hier te lande langzamerhand in gebruik gekomen. Zie Spek.

2023-03-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

bacon

o. (Eng. spek): handel in bacon.

2023-03-29
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

bacon

(Eng.), snel en licht gezouten varkens.

2023-03-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Bacon

1) Roger, Eng. Franciscaan, natuurk. (1214/'94), belangr. ontdekker, beschouwde de ervaring, het experiment e/d mathematica als de zuilen der wetenschap; 2) Francis B., baron v. Verulam, Eng. staatsman en wijsg. (1561/1626), Lordkanselier, grondl. v/h → empirisme, verloor in 1621 alle waardigheden en kwam i/d gevangenis wegens omkooperij.

Lees verder
2023-03-29
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

bacon

('bejkən) o. [Mned. bagge, big] mager, gezouten en licht gerookt spek. baconexport ('bejkən) m.

Lees verder
2023-03-29
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Bacon

Francis Bacon, burggraaf en baron van Verulam (1561—1626), was een bekend Engels wijsgeer. Hij wijdde zich aan de rechtspraak en werd onder de regering van Jacobus I Lord-kanselier; in 1621 werd hij Viscount van St. Albans. Korten tijd daarna verloor hij, daar hij veroordeeld werd wegens omkoperij en misbruik van het staatszegel, al zijn ambt...

Lees verder
2023-03-29
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Bacon

I. Roger Bacon, geboren 1214 in de omgeving van Ehester in Sommersetshire. in zijn jeugd stond hij onder den invloed van den bisschop van Lincoln, Robert Groszheard. Hij studeerde in Oxford. In Parijs trad hij in de orde der Franciscanen. Het groot vermogen, dat hij bezat, besteedde hij voor een deel aan natuurkundige onderzoekingen en voor een an...

Lees verder
2023-03-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bacon

[Eng. back, rug], o., licht gezouten en gerookt varkensvlees, afkomstig van op bacongewicht (ca. 95 kg) geslachte dieren. De meeste bacon werd voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland geproduceerd voor de export naar Engeland. Deze export is thans van kleine omvang. Bacon wordt nog slechts in enkele vleeswarenfabrieken gemaakt, hoofdzakelijk voor b...

Lees verder
2023-03-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Bacon

Stad, Philippijnen, eil. Luzon; 14000 inwoners.