Wat is de betekenis van Bacon, Francis?

2023-03-29
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Bacon, Francis

1561-1626. Filosoof, essayist en politicus. Werd geborenen woonde in London. Werd in de adelstand verheven als Lord Verulam en Viscount St. Albans, en werd tot Lord Chancellor benoemd. Zijn belangrijkste filosofische werk lag op het gebied van de wetenschapsfilosofie, waarin hij wat hij zag als het a-priorisme van de Aristotelische traditie trachtt...

Lees verder
2023-03-29
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Bacon, Francis

(Dublin 1909), Iers schilder. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde hij een zeer persoonlijke stijl: figuren van mensen en dieren, veelal deel uitmakend van dramatische scènes, zijn sterk gedeformeerd weergegeven. Dit bereikt hij door met vluchtige penseelstreken op ongeprepareerd linnen te schilderen. De figuren maken een wazige indruk also...

Lees verder
2023-03-29
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

Bacon, Francis

('bejkon) baron van Verulam, Engels wijsgeer en natuurkundige, ° 1561, ✝ 1626 te Londen. Door zijn Novum Organum (1620) is hij een der grondleggers van het empirisme. Hij deed belangrijke proeven over de bolle spiegels en schreef ook Essays (1597). Eertijds werd hij, zonder voldoende redenen, wel eens voor de schrijver van Shakespeare&rsqu...

Lees verder