Wat is de betekenis van Roger?

2023-03-29
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

Roger

(1943) (radioverkeer) ontvangen en begrepen. Komt van de morsecode die aan elke letter een naam geeft (Abe, Baker, Charlie enz.). Roger staat voor de letter r = received, boodschap ontvangen. De term werd voor het eerst gebruikt door de RAF in de Tweede Wereldoorlog. • „Is that Roger?” heet het in kernachtiger, internationale marin...

Lees verder
2023-03-29
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Roger

Zie Rutger. Roger is oorspronkelijk Normandisch en kwam vandaar naar Engeland.

2023-03-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Roger

Roger - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam Roger - Tussenwerpsel 1. boodschap ontvangen (gebruikt als bevestigend antwoord op een mededeling) Woordherkomst [naam] uit het Engels [tussenwerpsel] van Engels roger, gebruikt voor de 'R' in het spellingalfabet, als afkorting van received bij radiocommu...

Lees verder
2023-03-29
Jargon & Slang van Zendamateurs

Marc De Coster (2017)

Roger

Roger - (Eng.) internationaal codewoord voor begrepen. Maakt deel uit van de morsecode die aan elke letter een naam geeft (Abe, Baker, Charlie enz.). Roger staat voor de letter r = received, boodschap ontvangen. De term werd voor het eerst gebruikt door de RAF in de Tweede Wereldoorlog.

2023-03-29
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Roger

m -> Rutger (Zuid-Ndl. Ook Eng. en Fra.). Roger is oorspr. Normandisch en kwam vandaar naar Eng. Zie ook Rogier.

Lees verder
2023-03-29
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

Roger

Rutger; (Sir) Roger de Coverley, zekere vorm van de lanciers; (the) Jolly Roger, de zwarte (zeerovers)vlag.

2023-03-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Roger

1° (ook: Rogerius) Abraham, Calv. zendeling, ♱ 1649 te Gouda. R. was 1632-’42 zendeling der Ned. Hervormde Kerk te Paliacatta (thans Poelikat), ten N. van Madras. Zijn „Open-Deure tot het Verborgen Heydendom” (Amsterdam 1651; Duitsche vert., Neurenberg 1663; Fr. vert., Amsterdam 1670), behelzende een overzicht van de godsdiens...

Lees verder
2023-03-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Roger

zie Rogier.

2023-03-29
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Roger

Roger. Onder dezen naam vermelden wij: Roger I, graaf van Sicilië, den jongste der 12 zonen van den Noorman Tancred de Hauteville. Hij werd geboren in 1031, volgde zijn ouderen broeder Robert Guiscard in 1058 naar Italië en voerde met dezen heerschappij in het veroverde Calabrië. Door de Christelijke bewoners van Sicilië tegen de Sarracenente hulp...

Lees verder
2023-03-29
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Roger

I graaf van Sicilië, de jongste der 12 zonen van den Noorman Tancred de Hanteville, die 1052 uit Normandië naar Neder-Italië togen, veroverde 1060 Messina, hielp zijnen broeder RobertGuiseard vervolgens Calabriê veroveren, en stond na diens dood (1085) aan hel hoofd der Noormannen in Italië. Eerst na 28 jaren vol vermoeien...

Lees verder