Wat is de betekenis van Reden?

2018
2021-01-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

reden

reden - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-den 1. waardoor het komt ♢ om organisatorische redenen is de wedstrijd afgelast 2. waarom je het doet of vindt ♢ vertel eens wat jouw redenen zijn...

Lees verder
1992
2021-01-21
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Reden

Een reden kan een oorzaak zijn, zoals in ‘de reden van de explosie’, of een factor in een verklaring, zoals in ‘de reden waarom er oneindig vele priemgetallen zijn’, en evenals bij rede rijzen er problemen in de praktische sfeer: wat is het verband tussen redenen om iets aan te nemen en redenen om te handelen? Alleen de eerste vormen bewijsmateriaa...

Lees verder
1991
2021-01-21
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Reden

Grond, oorzaak, aanleiding tot iets. Gewichtige reden en dringende reden. Zie Ontslag.

1980
2021-01-21
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

reden

zie oorzaak

1950
2021-01-21
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Reden

I. v., 1. (-s), verhouding, betrekking tussen een grootheid en een andere: een evenredigheid bestaat uit twee gelijke redens; in omgekeerde reden; in reden van; — meetkundige, rekenkundige reden, zie bij M en R; 2. (-en), datgene wat de mens doet handelen of tot iets brengt, drijfveer, grond, b...

Lees verder
1949
2021-01-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Reden

(wisk.), z Meetkundige en Rekenkundige reeks.

1939
2021-01-21
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Reden

Vertaling van Gr. ; als zodanig te verkiezen boven verhouding, dat in de omgangstaal ook nog andere betekenissen heeft. Bovendien past de term reden bij de termen evenredig en evenredigheid.

1916
2021-01-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Reden

Reden, - verhouding ; bijv. 12 staat tot 16 in reden van 3 tot 4. De gelijkstelling van 2 redens geeft een evenredigheid, bijv. a:b = c: d; a : b heet de eerste, c : d de tweede reden.

1910
2021-01-21
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Reden

Reden - zie Verhouding.

1898
2021-01-21
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Reden

zie Beweegreden.

1898
2021-01-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Reden

Het begrip reden heeft 2 verschillende betekenissen: 1. reden - reden - v. (-en), datgene wat zeker gevolg met zich kan brengen, datgene wat den mensch doet handelen, beweegreden: tot nog toe hebt gij geene reden om hem te wantrouwen; ik zie er de reden niet van in; daar is geen reden voor; — ik heb er mijne reden voor, ik doe het niet uit w...

Lees verder
1870
2021-01-21
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Reden

Reden (Friedrich Wilhelm Otto Ludwig, vrijheer von), een uitstekend statisticus, geboren den 11den Februarij 1804 te Wendlinghausen in het vorstendom Lippe-Detmold, trad eerst in Hannoversche en daarna in Pruissische staatsdienst, was in 1848 lid van het Parlement te Frankfort en voegde zich aldaar bij de linker zijde, zoodat hij op wachtgeld werd...

Lees verder