Wat is de betekenis van Plato?

2020
2022-12-06
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Plato

Gewoonlijk wordt de naam in verband gebracht met Grieks platus 'breed, sterk'. Naam van de beroemde Griekse filosoof (427-347 voor Christus). Zijn eigenlijke naam was Aristocles; Plato was een bijnaam. Ook heiligennaam: Plato, geboren omstreeks 735 in Constantinopel, monnik op de berg Olympus in Bithynië. Na 770 was hij abt van enige kloosters, ges...

Lees verder
2018
2022-12-06
Jules Grandgagnage

Schrijver, vertaler

Plato

Plato schreef in de loop van zijn leven heel wat filosofische werken, gekend als 'de dialogen van Plato'. Met zijn omvangrijk werk heeft hij een enorme invloed uitgeoefend op de geschiedenis van de westerse filosofie. De onderwerpen die hij behandelde worden nu nog altijd door moderne filosofen bestudeerd. De oudste groep van dialogen, de zogenaamd...

Lees verder
2017
2022-12-06
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Plato

Plato - Grieks wijsgeer, grondlegger van de westerse filosofie (429/427-347 v.C.). Hij werd geboren te Athene uit een aristocratische familie. Zijn vader heette Aristo, zijn moeder Periktione en langs die zijde was Plato verwant met Kritias, en op een onbepaalde manier met Solon. Plato’s eigenlijke naam was Aristokles, maar hij werd Plato genoemd o...

Lees verder
2003
2022-12-06
Popmuziek

van A tot Z

Plato

Keten van platenzaken, die zich heeft gespecialiseerd in alternatieve popmuziek. Onderscheidt zich door een breed aanbod in vrijwel alle stromingen in de popmuziek.

1997
2022-12-06
Bierwoordenboek

Informatie voor en door de bierliefhebber

Plato

De saccharometer van Plato is een instrument om de dichtheid van een vloeistof te bepalen bij 20ºC. Deze meting is gebaseerd op het vlotterprincipe, waarbij het suikergehalte rechtstreeks in gewichtspercenten wordt aangegeven. Zo wordt het stamwortgehalte veelal uitgedrukt in 'Graden Plato'. 12 Plato betekent, dat 100 gram wort bij 20ºC 12 gram sui...

Lees verder
1992
2022-12-06
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Plato

428-348 v. Chr. Vroegste Europese filosoof van wie meer is overgebleven dan fragmenten. Leerling van socrates, stichter van de Akademie (waarschijnlijk ca 385 v. Chr.), leraar van aristoteles . Hij bracht zijn leven grotendeels in Athene door, maar bezocht enkele malen Sicilië, waar hij zonder succes de in zijn dialoog Politeia (De staat) beschreve...

Lees verder
1985
2022-12-06
Lexicon Internationale auteurs

Josien Moerman

Plato

(ca. 427-347 v.C.) Grieks filosoof, leerling van Socrates en leermeester van Aristoteles, stichtte in Athene een filosofische school, de Academie. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van het metafysisch en ethisch idealisme; vooral als theoreticus van de staatsleer en esthetiek bleef zijn invloed lang nawerken. Hij ontwikkelde zijn leer in de vo...

Lees verder
1964
2022-12-06
voornamen

Voornamenboek

Plato

m Gewoonlijk wordt de naam in verband gebracht met Gri. platus 'breed, sterk'. Naam van de beroemde Gri. filosoof (427-347 v. Chr.). Zijn eigenlijke naam was Aristocles; Plato was een bijnaam. Ook heiligennaam: Plato, geb. ca. 735 in Constantinopel, monnik op de berg Olympus in Bithynië. Na 770 abt van enige kloosters, gest. 814, ker...

Lees verder
1954
2022-12-06
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Plato

de grote Griekse wijsgeer (428-347 v. Chr.), leerling van Socrates en een briljant schrijver van staatkundige verhand* lingen; wees reeds heel concreet de hersenen aan als centrum van de psychische verrichtingen.

1951
2022-12-06
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

Plato

Plato.

1950
2022-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Plato

beroemd Grieks wijsgeer te Athene (429—347 v. C.).

1949
2022-12-06
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Plăto

(Plătōn), ōnis, m. 1. beroemd Grieks philosoof, leerling van Socrates. | daarv. Plătōnĭcus, Platonisch; plur. subst., Plătōnĭci, ōrum, m. de Platonici, aanhangers van Plato. 2. Epicureër uit Sardes, die omstr. 59 v. C. te Rome leefde.

Lees verder
1949
2022-12-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Plato

(428-347 v.C.), Gr. wijsgeer en literair kunstenaar, een der grootste en invloedrijkste denkers der geschiedenis. Sinds zijn 20e jaar leerling van Socrates, reisde na diens dood naar Z.-Italië en Syracuse, waar hij tevergeefs trachtte zijn ideaalstaat te vestigen, stichtte in 387 een wijsg. school te Athene, de Academie. P. geeft geen afgerond...

Lees verder
1948
2022-12-06
Spaans woordenboek (SP-NL) 1948

Dr. C.F.A. van Dam

plato

m. (etens)bord, schotel; platos, pl. (de) twee schalen van een balans; spijs, gerecht; plato sopero, soepbord, diep bord; plato trinchero, hakbord; plat -, gewoon bord; nada entre dos platos, fam. niets bijzonders.

1937
2022-12-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Plato

wijsgeer te Athene, leerling v. Socrates, leermeester v. Aristoteles, 430-348 v. C.

Lees verder
1936
2022-12-06
Occult

Occult woordenboekje

Plato

(428-348 voor Chr.). Griekse filosoof uit Athene. Zijn „Ideeënleer” neemt een bovenzinlijke wereld aan als gegeven vooraf, waarvan onze begrippen afbeeldingen zijn; de materie op zich zelf bestond volgens hem niet. Zijn leerling was Socrates.

Lees verder
1933
2022-12-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Plato

(427/347 v. Chr.), Grieksch wijsgeer, leerling v. → Socrates en leermeester v. → Aristoteles, stichter v/d Academie te Athene. P. is vooral bekend door zijn → Ideeënleer. In het algemeen kenmerkt zijn filosofie zich door een hoog idealisme en sterk ethische tendenz.

Lees verder
1933
2022-12-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Plato

Grieksch wijsgeer, godsdienstig denker, dichter en kunstenaar van verheven bezieling. Leven. P. werd 427 v. Chr. te Athene of Aegina uit aanzienlijk geslacht geboren. Reeds vroegtijdig bekend met de leer van Heraclitus en de Eleaten, doch sloot zich op 20-jarigen leeftijd voorgoed aan bij Socrates. Na diens dood reisde hij naar Zuid-Italië,...

Lees verder
1930
2022-12-06
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Plato

('pla:to) [Lat.] Platoon.

1928
2022-12-06
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Plato

was een Grieks wijsgeer, leerling van Socrates en leermeester van Aristoteles. Hij stamde uit een patricisch geslacht en leefde van 429—347 voor Chr. te Athene, waar hij een philosophische school stichtte in den tuin van Akademos. Gelijk deze school, de Academie, het voorbeeld van de latere academies was, beheerst ook dc figuur van Plato de g...

Lees verder