Wat is de betekenis van Platonisch?

2021
2022-12-09
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Platonisch

Een platonische relatie is een zuiver psychische relatie zonder begeerte. Er is sprake van een diepe vriendschap. Een van de kenmerken in deze relatie kan zijn dat de vriendschap er een is van elkaar heel goed aanvoelen, men is gewoon vrienden. De Griekse filosoof en schrijver Plato was de grondlegger van het begrip platonische liefde. Dit lijkt we...

Lees verder
2018
2022-12-09
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

platonisch

platonisch - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: pla-to-nies 1. alleen geestelijk, zonder dat er seks bij komt ♢ Zeger en Babette hebben een platonische verhouding Bijvoeglijk naamwoord: pla-to-nies de/het platonische ....

Lees verder
1997
2022-12-09
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer

Platonisch

Betekent natuurlijk volgens de letter: ‘van Plato, volgens de denkbeelden van Plato’. Een vaste woordcombinatie luidt: ‘platonische liefde’, dat is liefde voor iemand van de andere sekse, maar van zuiver geestelijke aard. zonder fysieke begeerte. De mogelijkheid van zulke gevoelens komt tot uiting aan het slot van Plato&rsqu...

Lees verder
1994
2022-12-09
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Platonisch

volgens de leer van Plato; -e liefde, zuiver geestelijke liefde zonder zinnelijke elementen.

1991
2022-12-09
Lesbotaal Lexicon (1991)

Lesbiaans : lexicon van de lesbotaal (1991). Geschreven door Kunst, Hanneke, en Xandra Schutte.

Platonisch

Platonisch - 1) oorspronkelijk op geestelijk niveau, niet seksueel. In het lesbiaans zeer eufemistisch voor lesbisch. Die vrouw zei op een gegeven moment dat ze een platonische vriendschap met mij wilde aangaan. Toen wist ik wel hoe laat het was. Zij was natuurlijk op iets anders uit. z) erotisch geladen begin van de lesbische relatie. Wij zitten i...

Lees verder
1973
2022-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

platonisch

bn., 1. van, zoals bij Platoon, naar de leer van Platoon: een platonische maaltijd, waarbij meer geredeneerd dan gegeten wordt; 2. (oneig.) platonische liefde, zonder zinnelijk element; platonische wensen, die zeer waarschijnlijk niet vervuld zullen worden.

Lees verder
1950
2022-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Platonisch

bn., 1. naar Plato, naar de leer van Plato: een platonische maaltijd, waarbij meer geredeneerd dan gegeten wordt; — platonische liefde, liefde zonder zinnelijk element; 2. (met betr. tot wensen) waarvan men niet verwacht dat ze vervuld kunnen worden: allemaal uiterst platonische wensen!

Lees verder
1948
2022-12-09
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

platonisch

wat Plato of zijn leer betreft; ~e liefde, v. louter geestelijke, van al het zinnelijke ontdane liefde; ~e republiek, v. voorbeeld v. e. volmaakte staatsinrichting, gelijk Plato die ontwierp.

Lees verder
1942
2022-12-09
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Platonisch

(genoemd naar Plato (428-348)). Platonisch jaar is de tijdruimte van 25765 jaar waarin het lentepunt de ecliptica doorloopt. Deze tijdruimte is echter niet identiek met het volmaakte jaar (Gr. teleios eniautos) waarvan Plato spreekt in Timaeus 39D, en waarmee hij de tijdruimte bedoelt waarna alle planeten tegelijk weer op dezelfde plaats zijn terug...

Lees verder
1937
2022-12-09
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

platonisch

bn., bw. (van of behorende bij Plato, volgens de leer van Plato): platonische liefde, geestelijke liefde, liefde zonder zinnelijk element; platonische wensen, onbaatzuchtig.

1930
2022-12-09
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Platonisch

(pla'to:nis) I. bn. van, volgens, betreffende Platoon: de -e leer. II. platonisch bn. en bw. 1. waarbij meer geredeneerd dan gebruikt wordt: een -e maaltijd. 2. geestelijk, zonder zinnelijk element: een -e liefde; minnen.

Lees verder
1908
2022-12-09
Vivat

Schrijver op Ensie

Platonisch

betrekking hebbende op, eigen aan den gr. wijsgeer Plato; platonische liefde: zuiver geestelijke, van zinnelijkheid volkomen vrije liefde.

1906
2022-12-09
wink

Wink's vreemde woordenboek

Platonisch

wat overeenkomt met Plato’s wijsbegeerte.

1898
2022-12-09
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Platonisch

Platonisch bn. naar Plato, naar de leer van Plato; eene platonische liefde, geestelijke liefde, zonder zinnelijk element, inz. de nauwe verbintenis tusschen man en vrouw, die door de zuiverste liefde, zonder eenige zinnelijke neiging vereenigd zijn; — een platonische maaltijd, een eenvoudig maal, waarbij meer over wijsgeerige of geleerde onde...

Lees verder
1864
2022-12-09
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

platonisch

platonisch - bn. en bijw. (platonischer, meest platonisch), naar Plato, naar de leer van Plato; eene platonische liefde, liefde van ziel tot ziel; de platonische republiek, wijsgeerige inrichting van eenen Staat doch praktisch onbestaanbaar; platonisch zonnejaar, (sterr.) plausibel, bn. en bijw. aannemelijk, schijnschoon; onder plausibele redenen

Lees verder