Wat is de betekenis van Open vraag?

2023-12-10
Cijfers spreken

Joep Brinkman & Hilbrand Oldenhuis (2016)

open vraag

Vraag waarbij het antwoord volledig vrij is.

2023-12-10
Cito's toetstechnische begrippenlijst

Cito (2016)

Open vraag

Een open vraag is een vraagtype waarbij een kandidaat het antwoord zelf moet formuleren. Ten behoeve van de beoordeling moet er een correctievoorschrift of een beoordelingsschema zijn. Open vragen kunnen, gekarakteriseerd naar de lengte van het antwoord, onderverdeeld worden in bepaalde vraagvormen, namelijk: invulvraag, aanvulvraag, kort-antwoord...


Direct alle 7 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-10
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen (2015)

Open vraag

Open vraag - letterlijk: een vraag waarvan het antwoord niet op voorhand vastligt en waaraan naar eigen vrijheid een invulling gegeven kan worden. Praktisch: een vraag naar tekst en uitleg.

2023-12-10
Diagnostische vaardigheden termen

Markus van Alphen (2014)

Open vraag

Open vraag - een vraag naar tekst en uitleg.

2023-12-10
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Baarda, Bakker, Fischer, Julsing, Peters, van der Velden & de Goede (1995)

Open vraag

Een vraag waarbij je zelf een antwoord moet invullen.

2023-12-10
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

open vraag

Vraag waarbij de ondervraagde geen keuze hoeft te maken uit een aantal voorgelegde antwoordmogelijkheden, maar geheel vrij in eigen woorden een antwoord mag formuleren. Zie ook: gesloten vraag.

2023-12-10
Basisboek Methoden en Technieken

Baarda, Bakker, van der Hulst, Julsing, Fischer & van Vianen (1992)

Open vraag

Vraag waarbij kersenpff de respondent zelf een niet van tevoren vastgelegd antwoord moet geven of invullen.