Open vraag betekenis & definitie

Open vraag - letterlijk: een vraag waarvan het antwoord niet op voorhand vastligt en waaraan naar eigen vrijheid een invulling gegeven kan worden. Praktisch: een vraag naar tekst en uitleg.

Gepubliceerd op 07-09-2017