Wat is de betekenis van Gesloten vraag?

2016
2021-04-18
Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gesloten vraag

Een gesloten vraag is een vraagtype waarbij de kandidaat moet kiezen uit een beperkt aantal antwoordmogelijkheden die vooraf gegeven zijn.

2016
2021-04-18
Cijfers spreken

Cijfers spreken

gesloten vraag

Vraag waarbij de respondent moet kiezen uit een aantal vooraf door de onderzoeker opgestelde antwoordmogelijkheden.

2015
2021-04-18
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen

Gesloten vraag

Gesloten vraag - letterlijk: een vraag waarvan het antwoord in vaste antwoordcategorieën vastligt. Praktisch: een vraag naar feitelijke gegevens die met een of enkele woorden kan worden beantwoord, vaak ja of nee.

2014
2021-04-18
Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

Markus van Alphen

Gesloten vraag

Gesloten vraag - een vraag naar feitelijke gegevens die met één of enkele woorden kan worden beantwoord.

1995
2021-04-18
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Gesloten vraag

Een vraag waarvan de antwoorden vast liggen.

1992
2021-04-18
Basisboek Methoden en Technieken

Basisboek Methoden en Technieken

Gesloten vraag

Vraag waarbij je voor het beantwoorden moet kiezen uit vooraf bepaalde antwoordmogelijkheden.

1989
2021-04-18
Grondslagen van de Marketing

Geschreven door Bronis Verhage

Gesloten vraag

Gestructureerde vraag in een onderzoek, waarbij de respondenten moeten kiezen uit een beperkt aantal voorgeformuleerde antwoordmogelijkheden.