2019-10-20

Gesloten vraag

Gestructureerde vraag in een onderzoek, waarbij de respondenten moeten kiezen uit een beperkt aantal voorgeformuleerde antwoordmogelijkheden.

2019-10-20

Gesloten vraag

Een gesloten vraag is een vraagtype waarbij de kandidaat moet kiezen uit een beperkt aantal antwoordmogelijkheden die vooraf gegeven zijn.

2019-10-20

Gesloten vraag

Gesloten vraag - letterlijk: een vraag waarvan het antwoord in vaste antwoordcategorieën vastligt. Praktisch: een vraag naar feitelijke gegevens die met een of enkele woorden kan worden beantwoord, vaak ja of nee.

2019-10-20

Gesloten vraag

Een vraag waarvan de antwoorden vast liggen.

2019-10-20

Gesloten vraag

Vraag waarbij je voor het beantwoorden moet kiezen uit vooraf bepaalde antwoordmogelijkheden.

2019-10-20

Gesloten vraag

Gesloten vraag - een vraag naar feitelijke gegevens die met één of enkele woorden kan worden beantwoord.

2019-10-20

gesloten vraag

Vraag waarbij de respondent moet kiezen uit een aantal vooraf door de onderzoeker opgestelde antwoordmogelijkheden.