Wat is de betekenis van Gesloten vraag?

2024-05-28
Cijfers spreken

Joep Brinkman & Hilbrand Oldenhuis (2016)

gesloten vraag

Vraag waarbij de respondent moet kiezen uit een aantal vooraf door de onderzoeker opgestelde antwoordmogelijkheden.

2024-05-28
Cito's toetstechnische begrippenlijst

Cito (2016)

Gesloten vraag

Een gesloten vraag is een vraagtype waarbij de kandidaat moet kiezen uit een beperkt aantal antwoordmogelijkheden die vooraf gegeven zijn.

2024-05-28
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen (2015)

Gesloten vraag

Gesloten vraag - letterlijk: een vraag waarvan het antwoord in vaste antwoordcategorieën vastligt. Praktisch: een vraag naar feitelijke gegevens die met een of enkele woorden kan worden beantwoord, vaak ja of nee.

2024-05-28
Diagnostische vaardigheden termen

Markus van Alphen (2014)

Gesloten vraag

Gesloten vraag - een vraag naar feitelijke gegevens die met één of enkele woorden kan worden beantwoord.

2024-05-28
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Baarda, Bakker, Fischer, Julsing, Peters, van der Velden & de Goede (1995)

Gesloten vraag

Een vraag waarvan de antwoorden vast liggen.

2024-05-28
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

gesloten vraag

Een vraag waarbij de respondent een aantal antwoordmogelijkheden krijgt voorgelegd waaruit hij een keuze moet maken. Zie ook: open vraag.

2024-05-28
Basisboek Methoden en Technieken

Baarda, Bakker, van der Hulst, Julsing, Fischer & van Vianen (1992)

Gesloten vraag

Vraag waarbij je voor het beantwoorden moet kiezen uit vooraf bepaalde antwoordmogelijkheden.

2024-05-28
Grondslagen van de Marketing

Bronis Verhage (1989)

Gesloten vraag

Gestructureerde vraag in een onderzoek, waarbij de respondenten moeten kiezen uit een beperkt aantal voorgeformuleerde antwoordmogelijkheden.