Synoniemen van Netwerk

2020-02-29

Netwerk

Een netwerk is een web van aan elkaar verbonden punten. Deze punten en de behorende verbindingen kunnen zowel fysiek als denkbeeldig zijn en kunnen zowel mensen als dingen betreffen. Een netwerk wordt vaak geassocieerd met computers. Verschillende computers staan met een netwerk met elkaar in verbinding tot een modem. Tevens kunnen mensen netwerken zijn of daar onderdeel van uitmaken, bijvoorbeeld als iemand veel contacten heeft: "Hij heeft een groot netwerk, voor het realiseren van dat project...

2020-02-29

Netwerk

Een netwerk is een sociaal interactiesysteem dat een persoon of een klein aantal personen als centrale ego heeft (Boissevain); geheel van sociale relaties tussen personen voor wie geen gemeenschappelijke grens bestaat (Bott) (zie open en gesloten netwerk).

2020-02-29

Netwerk

Een samenhang die bestaat uit zowel divergentie als convergentie tussen processen met verschillende product-marktcombinaties.

2020-02-29

Netwerk

Een dynamische aaneenschakeling van relaties die mensen leggen tussen een bepaalde kern die uitstraalt en aantrekt en alles wat daarbij betrokken is.

2020-02-29

Netwerk

Geheel van relaties tussen actoren (individuen of groepen).

2020-02-29

Netwerk

Systeem van contacten (familieleden, bekenden, streekgenoten) van potentiële migranten in het land van eventuele vestiging. Een netwerk is sterk bepalend voor kettingmigratie.

2020-02-29

Netwerk

Een netwerk is een mobieltelecomnetwerk bestaat uit basisstations, ook Wel masten of antennes genoemd, die in verbinding staan met een Centrale.

2020-02-29

Netwerk

Netwerk - keten van geassocieerde zendstations. ABC, CBS en NBC, de drie belangrijkste commerciële Amerikaanse omroepmaatschappijen, bezitten ieder verschillende televisie- en radiostations. Elk netwerk oefent toezicht uit op het distributiesysteem voor de programma's die ze ieder jaar produceren.

2020-02-29

netwerk

netwerk - Zelfstandignaamwoord 1. stelsel van zaken of personen die nauw met elkaar in contact staan het is, ook in Nederland, heel profijtelijk tot het old boys netwerk te behoren 2. (informatica) computernetwerk 3. (wiskunde) afbeelding in het platte vlak van alle zijvlakken van een veelvlak netwerk - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van netwerken ♢ Ik netwerk...

2020-02-29

Netwerk

Een netwerk is een samenstel van kabels of leidingen bestemd voor de transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie.

2020-02-29

netwerk

netwerk - zelfstandig naamwoord uitspraak: net-werk 1. geheel van wegen, kanalen en leidingen ♢ in het midden van het land heb je een netwerk van wegen 2. verzameling van onderling verbonden personen ♢ in dat netwerk worden veel zaken voorbesproken Zelfstandig naamwoord: net-werk het netwerk...

2020-02-29

netwerk

Geheel van sociale interacties dat één of enkele personen tot middelpunt heeft. Naar analogie bezigt men de term ook voor structuren zoals organisaties.

2020-02-29

Netwerk

(meetk.) of uitslag van een veelvlak is een vlakke figuur, die ontstaat door alle zijvlakken van het veelvlak in hun ware gedaante in één plat vlak te teekenen, terwijl men aan elkander grenzende zijvlakken zoo weinig mogelijk van elkander scheidt.

2020-02-29

netwerk

('net) o. 1. Eig. als een net gevlochten werk : een koperen -. 2. Metf. geheel, samenstel : een van twijgen; het van allerlei opgedwongen zienswijzen; een van intriges.