Netwerk betekenis & definitie

Een netwerk is een web van aan elkaar verbonden punten. Deze punten en de behorende verbindingen kunnen zowel fysiek als denkbeeldig zijn en kunnen zowel mensen als dingen betreffen.

Een netwerk wordt vaak geassocieerd met computers. Verschillende computers staan met een netwerk met elkaar in verbinding tot een modem. Tevens kunnen mensen netwerken zijn of daar onderdeel van uitmaken, bijvoorbeeld als iemand veel contacten heeft: "Hij heeft een groot netwerk, voor het realiseren van dat project weet hij de juiste mensen te vinden." Een netwerk zoals bedoeld in het laatste voorbeeld kan zowel positieve als negatieve doelen nastreven. Een terroristisch netwerk is een voorbeeld van een netwerk met een negatief doel.

Gepubliceerd op 15-05-2010