Wat is de betekenis van Nemen?

2020
2021-03-08
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

nemen

1) (1906) (iemand) beetnemen, bedriegen, te pakken nemen. Oorspr. Barg. Reeds bij Köster Henke: 'zich laten nemen': beetnemen. • ... jongens, laat je niet nemen, hij gaat er met je centen vandoor... (Godfried Bomans: Nieuwe Buitelingen. Uit: Omnibus. 1963) • Ik zocht naar een manier om weg te gaan en niet te laten merken dat ik me g...

Lees verder
2019
2021-03-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

nemen

nemen - Werkwoord 1. (palindroom) (ov) iets vastpakken met de handen Woordherkomst afkomstig van: Middelnederlands: nemen Oudernederlands: neman Germaans: *nemanan

Lees verder
2018
2021-03-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

nemen

nemen - onregelmatig werkwoord uitspraak: ne-men 1. het kopen of bestellen ♢ we nemen een taxi 2. het accepteren ♢ ik neem het niet langer! 1. daar neem ik geen gen...

Lees verder
2017
2021-03-08
Wielrenners

Jargon & Slang van Wielrenners

Nemen

Nemen - 'iets nemen': eufemisme voor doping gebruiken.

2010
2021-03-08
Wielerwoordenboek

Geschreven door Fons Leroy en Wim van Rooy

nemen

nemen: synoniem voor 'doping gebruiken'; doping, pakken.

1998
2021-03-08
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Nemen

beetnemen, te pakken nemen. Oorspr. Bargoens. Al bij Koster Henke zich laten nemen ‘beetnemen’. Stoett citeert nog verscheidene bronnen uit het begin van de 20ste eeuw, waaronder Israël Querido (Dejordaan, 1912) en wijst op het verouderde iemand medenemen (Hd. mitnehmen) ‘met iemand op den kuier gaan’. ... jongens, laatje niet nemen, hij gaat er me...

Lees verder
1998
2021-03-08
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

nemen

1. Winnen (van een slag) door het bijspelen van de hoogste kaart in de gevraagde kleur of (in de vierde hand) het bijspelen van een hogere kaart in de gevraagde kleur dan de andere spelers. De term ‘nemen’ wordt niet gebruikt als iemand de slag wint door af te troeven. 2. Bijspelen (van de hoogste kaart of een voldoende hoge kaart met als resultaat...

Lees verder
1977
2021-03-08
Erotisch woordenboek

Geschreven door Hans Heestermans (1977)

nemen

nemen - liefde bedrijven met -, ‘beslapen’ (met nadruk op de rol van de man) (vgl.pakken, bezitten, gebruiken). ‘Hoor eens, meneer, ’ smeekte ze. ‘Ik zal u al het geld geven dat ik heb. Ik ben nog maagd, ik ben nog maagd, en ik ga volgende week trouwen. En u maakt mijn hele leven kapot als u... als u... mij neemt, L. 1...

Lees verder
1973
2021-03-08
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

nemen

(nam, heeft genomen), 1. (iets of iemand) aanvatten, beetpakken: neem jij dit eind in je hand; neem uw pen en schrijf; hij had een boek voor zich genomen en deed alsof hij las; iemand bij de kraag —; een kind op de arm —; 2. in fig. uitdrukking waarin nemen zelf echter niet in bijzondere of afgeleide betekenis moet worden opgevat: iema...

Lees verder
1950
2021-03-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Nemen

(nam, heeft genomen), 1. iets of iem. aanvatten, beetpakken : neem jij dit eind in je hand ; neem uw pen en schrijf ; hij had een boek voor zich genomen en deed alsof hij las; — iem. bij de kraag nemen; een kind op de arm nemen; 2. in fig. uitdr, waarin nemen zelf echter niet in bijzondere of afgeleide bet. moet worden opgevat: iem. bij de h...

Lees verder
1949
2021-03-08
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

nemen

zich laten nemen, beetnemen.

1898
2021-03-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Nemen

Nemen (nam, heeft genomen), iets aanvatten, beetpakken, vatten en houden, zich in het bezit van iets stellen, zich toeëigenen: neem gij dit eind in uwe hand; hij nam den grootsten appel en liet den kleinsten voor zijn broertje liggen; men moet in het leven weten te geven en te nemen; — eene vrouw nemen, huwen; (ook) haar beslapen; &mdash...

Lees verder