Wat is de betekenis van Naar iets kunnen fluiten?

2024-05-28
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

naar iets kunnen fluiten

(1903) (inf.) iets niet verkrijgen. • Doch ie dat ie 't fernuisie nogeris weer voor d'r zou poese? Hij maakte een sterk ontkennend elleboog-gebaar: Op d'r hart getrommeld. … kò'ze na fluite.... (M.J. Brusse: Boefje. 1903) • Nou maar, de mense konde lekker fluite naar d'r boodschappe want ik heb ze lekker naar hier meegenome...

2024-05-28
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Naar iets kunnen fluiten

iets (wat je uitleent) niet meer terug krijgen

2024-05-28
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Naar iets kunnen fluiten

een jonge uitdr. voor: het niet (terug) kunnen krijgen; onbereikbaar voor iemand zijn. Eig. fluiten (om te roepen, als signaal) zonder gehoor te ontvangen; vgl. iemand laten fluiten, zich niet aan hem storen, en op zijn duim kunnen fluiten, ook in de zin van: het gewenste niet krijgen (op zijn duim fluiten komt ook voor in de bet. op zijn duim zuig...

2024-05-28
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Naar iets kunnen fluiten

een jonge uitdr. voor: het niet (terug) kunnen krijgen; onbereikbaar voor iemand zijn. Eig. fluiten (om te roepen, als signaal) zonder gehoor te ontvangen; vgl. iemand laten fluiten, zich niet aan hem storen, en op zijn duim kunnen fluiten, ook in de zin van: het gewenste niet krijgen (op zijn duim fluiten komt ook voor in de bet. op zijn duim zuig...