Wat is de betekenis van Mond- en klauwzeer (invloed op het menschelijk voedsel)?

1938
2021-05-15
Voedings en Genotsmiddelen

Encyclopaedie voor voedings- en genotmiddelen door dr. M. Wagenaar. 1e druk 1938.

Mond- en klauwzeer (invloed op het menschelijk voedsel)

Mond- en klauwzeer (invloed op het menschelijk voedsel) - Een uiterst besmettelijke veeziekte, die grooten invloed uitoefent op een zeer voornaam bestanddeel van ons voedsel, nl. op de kwaliteit van de melk. Runderen, schapen en geiten lijden vaak aan deze ziekte, die zich in korten tijd als een epidemie over het land verspreiden kan. Ook hazen en...

Lees verder