Metriek stelsel betekenis & definitie

Metriek stelsel - het stelsel voor maten en gewichten, waarvan de eenheid is de meter, waaraan het zijn naam ontleend heeft. Het was een grootsch denkbeeld van de regeering der eerste Fransche republiek om eenheid te brengen in het stelsel van maten en gewichten, en daartoe den omtrek der aarde tot grondslag te nemen. In 1792 ondernamen de Fransche geleerden Delambre en Méchain eene graadmeting van Duinkerken tot Barcelona, bepaalden daarnaar den afstand van de Noordpool tot den Equator en het tienmillioenste gedeelte van dien afstand werd onder den naam van métre (meter) als eenheidsmaat en in 1709 als wettelijke maat aangenomen.

In navolging van Frankrijk is het metriek stelsel in onderscheidene landen toegepast.