Wat is de betekenis van Los — lichtzinnig — liederlijk — losbandig — ongebonden?

1898
2023-02-07
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Los — lichtzinnig — liederlijk — losbandig — ongebonden

Terwijl lichtzinnig de eigenschap van het karakter aanduidt, waardoor men de wetten van zedelijkheid en welvoeglijkheid niet ernstig opneemt en zich niet om de gevolgen zijner daden bekommert, zien de andere woorden meer op de uitingen der lichtzinnigheid. Los, d. i. niet vast, niet gebonden, staat tegenover stijf; uit de beteekenis niet gebonden h...

Lees verder