2020-02-29

kurk

Zit op de fles, maar wordt tegenwoordig steeds vaker van zijn plek verdreven door Stelvin (de schroefdop) of een kunststof afsluiting. Steeds meer wijnmakers doen de kurk in de ban. Want wie kurk gebruikt, heeft grote kans op 'kurk'. Een bacterie die luistert naar de chemische benaming 2,4,6-trichloranisole en een wijn naar natte, oude hond, een muffe kruipruimte of een schimmelende dweil laat ruiken en smaken. De kurkindustrie claimt overigens dat de hoeveelheid infecties wel meevalt en dat dez...

2020-02-29

kurk

kurk - zelfstandig naamwoord 1. materiaal van de schors van een Zuid-Europese eik ♢ zij hebben tegels van kurk op de vloer 2. ronde stop voor een fles ♢ doe de kurk maar weer stevig op de fles 1. nog iets onder de kurk hebben [alcoholische drank hebben] 2....

2020-02-29

kurk

kurk - Zelfstandignaamwoord 1. een van kurk gemaakte soort afdichting voor flessen Door de late goal moesten de kurken nog even op de fles blijven. kurk - Zelfstandignaamwoord 1. licht, poreus materiaal, afkomstig van de kurkeik De hengel heeft een handgreep van kurk. kurk - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van kurken ...

2020-02-29

Kurk

Kurk is de naam van een weefsel, dat zich op de schors van vele boomen sterk ontwikkelt. Het bestaat uit lagen van platte, tafelvormige cellen , met een eenigzins verdikten wand, die oorspronkelijk uit celstof (cellulose), later uit, kurkstof (suberine) bestaat. De kurkcellen worden gevormd in de cellen van de opperhuid (epidermis) of in het onmiddellijk daaronder gelegen schorsparenchym. Terwijl de oudere, buitenste cellen afsterven of verkurken, ontstaan aan de binnenzijde steeds nieuwe cellen...

2020-02-29

Kurk

Kurk - is een weefsel, dat aan de oppervlakte van verschillende plantendeelen gevormd wordt, wanneer deze in de dikte beginnen te groeien en daarmee de oorspronkelijk opperhuid wordt afgeworpen. K. ontstaat uit een secundair meristeen), het pheIlogeen,dat door zijn deelingen aan de binnenzijde phelloderm of kurkschors kan doen ontstaan, a. h. w. een voortzetting van de normale primaire schors. Naar buiten toe vormt het phellogeen de eigenlijke kurk, het periderm, uit cellen bestaande, die geen h...

2020-02-29

Kurk

is een plantaardig weefsel, dat gevonden wordt aan de oppervlakte van den stam van sommige bomen. Het bereikt soms een aanzienlijke dikte en laat dan van zelf los. Het weefsel is elastisch, poreus, neemt geen water op en is zeer licht.In ons land zijn de olm of iep en de esdoorn de bomen, die een product vormen, dat op kurk lijkt, doch als zodanig toch niet te gebruiken is. Voor de industrie komt uitsluitend in aanmerking de kurk van den kurk-eik, die in geheel Noord-Afrika groeit en ook op de B...

2020-02-29

Kurk

Bij den diktegroei van stengels en takken wordt de opperhuid naar buiten geschoven, uitgerekt, verscheurd en vervangen door een laag kurk. Meestal in de buitenste laag schorscellen, soms in de opperhuid zelf (appel), wordt een phellogeen aangelegd, bestaande uit eenige lagen van cellen, die door hun deelingen naar binnen phelloderm of kurkschors en naar buiten periderm of kurk vormen. Het Shelloderm bestaat uit eenige lagen van cellen, die lijken op schorscellen. De cellen van de k. sluiten aan...

2020-02-29

kurk

zie vreten.

2020-02-29

Kurk

Het begrip kurk heeft 2 verschillende betekenissen: 1. kurk - KURK o. sponsaohtig weefsel op de schors van sommige toornen, vooral op die van den kurkeik en den kurkiep; — (spr.) zoo droog als kurk, zeer droog. 2. kurk - KURK v. (-en), stop, van kurk gesneden en dienende tot sluiting van flesschen of kruiken we hebben nog meer onder de kurk, om iem. tot drinken aan te sporen; dergelijke stoppen van caoutchouc gummi-kurken; — stuk kurk aan een vischnet enz. om dit te laten drijven;...