Wat is de betekenis van Korte metten maken?

2020
2021-07-24
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

Korte metten maken

zonder lang nadenken

1977
2021-07-24
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Korte metten maken

niet veel omslag maken (met iets of iemand), kortelijk afdoen, inz. uit de wereld helpen. „Dit drukt uit, iets haastig en loopswijze afdoen, gelijk de Monniken, die hunne metten (lectiones matutinae) uitrabbelen, om ras gedaan te hebben” zegt Tuinman 1, 26; vgl. Fr. fesser la messe. Synoniem is korte wetten maken, dat misschien geen ver...

Lees verder
1925
2021-07-24
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Korte metten maken

‘Dit drukt uit, iets haastig en loopswijze afdoen, gelijk de Moniken, die hunne metten (lectiones matutinae) uitrabbelen, om ras gedaan te hebben’ (Tuinman I, 26); hetzelfde als korte wetten maken (zie ald.), in den zin van weinig omslag met iets maken, haastig te werk gaan, zich niet lang bedenken. Zie verder Schuermans, 375: met ie...

Lees verder