Wat is de betekenis van KORTE METTEN MET IETS MAKEN?

1998
2021-09-21
Riemer Reinsma

Gezegden

KORTE METTEN MET IETS MAKEN

De metten zijn de eerste kerkelijke gebedstijden van de dag. Ze worden ’s nachts gebeden. Het woord is afgeleid van het Latijn: matutina hora (= vroeg uur). De metten bestaan meestal uit drie onderdelen (‘nachtwaken’), die op hun beurt elk weer een aantal psalmen, lezingen en beurtzangen bevatten. Van alle gebedstijden duren de me...

Lees verder
1921
2021-09-21
Levende taal

T. Pluim - 1921

Korte metten met iets maken

iets zonder veel omslag, haastig afdoen; afdoende maatregelen nemen. De metten zijn de Roomsch-Katholieke gebeden, die in den vroegen morgen verricht worden; zij heeten in Jt Lat. lectiones matutinae = morgenlezingen; matutinus = wat in den morgen gebeurt, afl. van Matuta = godin van den dageraad; ’t Fransch matin = ochtend. Als de monniken z...

Lees verder