Wat is de betekenis van metten?

2020
2021-09-20
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

metten

Het begrip metten heeft 2 verschillende betekenissen: 1) getijdengebed. eerste getijdengebed dat in rooms-katholieke kloosters wordt gebeden op het einde van de nacht of in de zeer vroege ochtend. 2) in de verbinding korte metten maken met.

Lees verder
2019
2021-09-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

metten

metten - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) vroege (eerste) ochtendgebed in kloosters van de rooms-katholieke kerk De metten beginnen tussen 3.45 en 6.15 uur 's morgens. Verwante begrippen completen, lauden, none, priem, sext, terts, vesper, vespers

Lees verder
1994
2021-09-20
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Metten

[v. kerk. Lat. ad matutinam horam = op het vroege uur, van Lat. matutinus = in de vroegte geschiedend] eerste der zeven kerkelijke getijden, in de nacht te bidden; korte maken, weinig omslag maken.

1973
2021-09-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

metten

[➝Lat. matutina hora, vroeg uur], m. (mv.), (r.k.) het eerste gedeelte van het dagelijks officie, in drie nocturnen verdeeld en hoofdzakelijk bestaand uit psalmen en lessen; de donkere —, gezongen gedurende de drie laatste dagen van de Goede Week; (fig.) iemand de — lezen, hem berispen; (fig.) korte — (ook wetten) maken, weinig om...

Lees verder
1964
2021-09-20
voornamen

Voornamenboek

Metten

m Verkorte vorm van Martinus (Zuid-Ndl.) of variant van Mette (Fri.).

Lees verder
1955
2021-09-20
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Metten

dienst in de vroege morgen in de R.K. Kerk; iemand de metten lezen: iemand de waarheid zeggen.

1955
2021-09-20
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

METTEN

vormen het eerste en meest omvangrijke deel van de gebedstijden. Uit een vrome joodse en christelijke gebedsgewoonte te middernacht ontstond in kloosters een gemeenschappelijke gebedsdienst. De naam metten (Lat.: ad matutinum, bij de morgenstond) wijst echter eerder op een ontstaan als verlengde inleiding op de lauden . De metten bestaan wezenlijk...

Lees verder
1952
2021-09-20
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Metten

s.pl., metten; kortemaken, koarte metten meitsje.

1950
2021-09-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Metten

v. mv., (R.-K.) (Lat. matutina [hord], vroeg uur) eerste gedeelte van het dagelijks breviergebed, in drie nocturnen verdeeld, en hoofdzakelijk bestaande uit psalmen en lessen; — de donkere metten , gezongen gedurende de drie laatste dagen der Goede Week, waarbij 13 kaarsen branden, waarvan er 12 achtereenvolgens worden gedoofd ;...

Lees verder
1949
2021-09-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Metten

(Lat. matutina, morgen-), eerste en langste gedeelte van het R.K. dagelijkse brevier- of koorgebed, hoofdzakelijk bestaande uit psalmen en lessen. Vormen het eigenlijke nachtofïicie; heetten oudtijds Vigiliae (nachtwaken), waar de indeling in 3 nocturnen nog op wijst.

1933
2021-09-20
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Metten

i/d R.K. Kerk, eerste deel v/h dagelijksch breviergebed.

1933
2021-09-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Metten

(Lat. matutina = tot den morgen behoorende), oudtijds het Ochtendofficie, dat heden Lauden genoemd wordt. Thans zijn de M. het Nachtofficie, voorheen Vigiliae (= waken) geheeten. Zie ➝ Brevier. Voor de Donkere Metten of Treurmetten, zie ➝ Donkere Metten.

Lees verder
1932
2021-09-20
Muziek

Muziek lexicon

Metten

zie Matutinae.

1926
2021-09-20
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Metten

van het Latijnsche matutinus = des morgens. In de Roomsche kerk wordt de godsdienstoefening, kort vóór zonsondergang door den priester in stilte gehouden, metten genoemd. Vandaar de overdrachtelijke zegswijzen: „korte metten maken”, d. i. iets haastigs zonder veel omslag afdoen; en „iemand de metten lezen”, d....

Lees verder
1919
2021-09-20
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Metten

mnl. mettene, mattene, mattine, mettine, mv. meltenen, ook metten, uit lat. maltinae uit matutinae, met weglating van preces — morgengebed, het eerste van de zeven kerkelijke getijden. „Korte metten maken” (= spoedig gedaan maken) zegt men in België, waarvoor men in iN.-Ned. meer „korte wetten maken” gebruikt. Bei...

Lees verder
1916
2021-09-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Metten

Metten - (van Lat. matutina, morgendienst) in de R.-Kath. kerk het voornaamste en langste der kanonieke uren (zie HORAE CANONICAE) Het woord m. wordt ook gebruikt in een tweetal zegswijzen : „korte metten maken”, iets haastig, zonder veel omslag afdoen ; „iemand de metten lezen”, streng berispen, kapittelen. Zie MATUTINUM.

1898
2021-09-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Metten

Metten v. mv. (R.-K.) het eerste gedeelte van het kerkelijk breviergebed, in sommige kloosters nog te middernacht gebeden of gezongen, in andere echter tegen den morgenstond; zij kunnen ook reeds op den vooravond gebeden worden; — (fig.) iem. de metten lezen, iem. berispen, scherp doorhalen; — (fig.) korte metten maken, (ook) korte wet...

Lees verder
1870
2021-09-20
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Metten

Metten, afkomstig van het Latijnsche matutina (vroegtijdig), noemt men in de R. Katholieke Kerk de godsdienstoefening, die des ochtends vroeg — somtijds reeds den avond te voren — gehouden wordt. Ook het eerste gedeelte der gebeden in het Brevier draagt dien naam.