Wat is de betekenis van Korte verklaring?

1994
2021-09-21
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Korte verklaring

Korte verklaring, benaming van de erkenning van het Nederlandse oppergezag in Nederlands-Indië door een inlandse vorst. De inhoud van de korte verklaring was de belofte alle regelingen en bevelen, door het gouvernement te geven, na te komen. Deze vorm van erkenning werd voor het eerst in Atjeh toegepast, onder het bestuur van gouverneur Van → Heuts...

Lees verder
1981
2021-09-21
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Korte verklaring

benaming van de erkenning van het Ned. oppergezag in het vm. Ned. Indië door een inlands vorst; met de belofte alle regelingen en bevelen, door het gouvernement te geven, na te komen; het eerst toegepast in Atjeh onder het bestuur van → goeverneur Van Heutsz (1898), waarbij de oriëntalist → Snouck Hurgronje als adviseur een bela...

Lees verder
1973
2021-09-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

korte verklaring

benaming van de erkenning van het Ned. oppergezag in het vm. Ned.-Indië door een inlands vorst, met de belofte alle regelingen en bevelen, door het gouvernement te geven, na te komen. De korte verklaring werd het eerst toegepast in Atjeh onder het bestuur van Van →Heutsz (1898), waarbij de oriëntalist →Snouck Hurgronje als advis...

Lees verder
1949
2021-09-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Korte Verklaring

politieke overeenkomst tussen het Ned.-Indische gouvernement en een Inlands zelfbesturend Landschap. De zelfbestuurder erkent, dat zijn gebied deel uitmaakt van Ned.-Indië, belooft, zich in generlei staatkundige aanraking met vreemde mogendheden te zullen stellen en verklaart de rege lingen en bevelen, door het Gouvernement gegeven, te zullen...

Lees verder
1933
2021-09-21
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Korte verklaring

Atjeh-verklaring, het eerst in Atjeh toegepaste vorm v. staatkundige overeenkomst tusschen de Ned.Ind. regeering e/d inlandsche hoofden

1933
2021-09-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Korte Verklaring

(N.I.) is de tegenw. in zwang zijnde vorm van → politiek contract, die slechts enkele artikelen bevat, waarin het zelfbesturend landschapshoofd 1° erkent, dat het landschap deel uitmaakt van Ned.-Indië, derhalve onder het imperium van Ned. staat en dientengevolge getrouwheid aan den koning en diens vertegenwoordiger in N.I., den gouve...

Lees verder
1916
2021-09-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Korte verklaring

Korte verklaring, - zie ATJEH-VERKLARING.