2019-09-23

Klant

Een klant of consument is de afnemer van bepaalde goederen of diensten. Deze producten worden door de klant betaald. Klanten kunnen worden onderscheiden in vaste klanten, potentiële nieuwe klanten en (nog) onbekende klanten. Een vaste klant heeft al eerder een product of dienst afgenomen. Allerlei zaken kunnen ertoe hebben geleid dat de klant met tevredenheid opnieuw langskomt. Nieuwe klanten maken voor het eerst kennis met een winkel of organisatie en dienen overtuigd te worden van de wijze wa...

Lees verder
2019-09-23

Klant

Een klant is de (eind)gebruiker van het product of de oplossing.

2019-09-23

Klant

Een klant met een structureel functionele beperking die van UWV een uitkering ontvangt en naar werk wordt begeleid. Het gaat om een persoon als bedoeld in artikel 30a van de wet SUWI, 2 van de TRI, 5 van de WIA, artikel 18 van de WAO, artikel 3 van de WAZ, de artikelen 2:3 en 3:2 van de Wajong, artikel 8 van de ZW of artikel 83k van de Wet SUWI. Voor deze klant heeft UWV middels een inkooporder de opdracht gegeven tot het uitvoeren van de re-integratieactiviteiten zoals opgenomen in het re-integ...

Lees verder
2019-09-23

klant

klant - Zelfstandignaamwoord 1. afnemer van een product of dienst van een leverancier Verwante begrippen cliënt , gast

Lees verder
2019-09-23

klant

klant - zelfstandig naamwoord 1. wie iets koopt ♢ er stond een rij klanten voor de kassa 1. de klant is koning [hij mag zeggen hoe hij het hebben wil] Zelfstandig naamwoord: klant de klant de klanten het klantje

Lees verder
2019-09-23

Klant

Een ‘klant’ is de afnemer van een goed of een dienst. Dit kunnen in verschillende situaties verschillende personen of organisaties zijn.

2019-09-23

klant

Patiënt in een zorginstelling. Tegenwoordig kunnen zelfs begrafenisondernemers een lijk als klant beschouwen. Zie opmerkingen onder cliënt*. Lange tijd was het tehuis voor velen het eindpunt, maar directeur Nelemaat wil ervoor zorgen dat tenminste een aantal van haar ‘klanten’, zoals ze haar kostgangers consequent noemt, op den duur weer (semi)zelfstandig kan gaan wonen. Vrij Nederland, 10-04-99 Veel Duitse begrafenisondernemers lieten hun ‘klanten’ bij voorkeur snel in Neder...

Lees verder
2019-09-23

Klant

KLANT, m. (-en), aan wien een koopman gewoonlijk verkoopt, voor wien een ambachtsman gewoonlijk werkt: een vaste klant; klanten krijgen; klanten hebben; een klant verliezen; de klanten blijven weg (verloopen); — (fig.) ’t is me een klant, het is een listig man, een man van zonderlinge manieren; (ook) een doordraaier; (Z. A.) ’t is een oude klant, een oude rat. een slimmerd: — persoon in ’t algemeen, in een vroolijke, een rare klant. KLANTJE, o. (-s), aan wien men nu en dan verkoopt,...

Lees verder
2019-09-23

Klant

Klant - zie Kalant.

2019-09-23

Klant

zie Afnemer.

2019-09-23

klant

klant - Personen die gebruik maken van het vakkundige advies of de diensten van anderen.