Wat is de betekenis van Kedoe?

2024-02-22
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Kedoe

voorm. residentie op Midden-Java. 4660 km2, 1.500.000 inw. Voorn. prod. koffie en tabak. Hoofdplaats Magelang (53.000 inw.).

2024-02-22
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Kedoe

voormalige afdeling in het Z. van Midden-Java, bestond voor Wereldoorlog II uit de regentschappen Magelang, Temanggoeng, Wonosobo, Poerworedjo en Keboemen. Kedoe was altijd één der dichtst bevolkte gebieden op Java, waaruit vele mensen emigreerden naar Sumatra’s Oostkust (als koeli) of Z.-Sumatra (als landbouwer). Zowel de vulka...

2024-02-22
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Kedoe

naam v/e residentie op → Java.

2024-02-22
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Kedoe

Afdeeling (residentie) van de prov. Midden-Java; omvat de regentschappen Temanggoeng, Magelang, Poerworedjo, Keboemen en Wonosobo. Aantal inw. (eind 1930): 2 101 745 Inheemschen, 6563 Europ., 21 026 Chin. en 560 andere Vreemde Oosterlingen, in totaal 2 129 894 inw.; bevolkingsdichtheid 457,04 per km2. Opp. 4 660,21 km2; hiervan zijn 242 104 ha drog...

Wil je toegang tot alle 7 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-22
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Kědoe

Kědoe, - residentie in het midden van Java, bestaande uit de voormalige residenties K. en Bagelèn, die 1 Aug. 1901 vereenigd werden; hoofdpi. Magèlang. De oppervl. is bijna 5500 K.M.2, de bevolking (1917) ruim 2.713.000, ruim 3300 Europ. en ruim 17.000 (Vr. Oosterl. Dat deel der res. dat de vroegere res. K. uitmaakte bestaat uit een geheel door ber...

2024-02-22
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Kedoe

residentie in het midden van Java, de eenige die nergens door de zee wordt bespoeld, is 2040 km.3 groot en telde in 1897: 767.794 inw.; ligt tusschen Semarang, Soerakarta, Djokjakarta en Bagelen en bestaat uit een kom of vallei, rondom omgeven door gebergten (de Merapi in het o., de Prahoe en Oengaran in het n., enz.). De hoofdrivier is de Kali Pro...

2024-02-22
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Kedoe

Kedoe, eene residentie op Java, met eene bevolking van ruim 1/2 millioen zielen, is verdeeld in de afdeelingen Magelang en Temang-gong en heeft tot hoofdplaats Magelang. Ook in dit gewest vindt men merkwaardige bouwvallen van Hindoe tempels.