Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 04-07-2022

Kedoe

betekenis & definitie

voormalige afdeling in het Z. van Midden-Java, bestond voor Wereldoorlog II uit de regentschappen Magelang, Temanggoeng, Wonosobo, Poerworedjo en Keboemen. Kedoe was altijd één der dichtst bevolkte gebieden op Java, waaruit vele mensen emigreerden naar Sumatra’s Oostkust (als koeli) of Z.-Sumatra (als landbouwer).

Zowel de vulkanische gronden in de noordelijke regentschappen (Wonosobo, Temanggoeng en Magelang) als de alluviale bodems in de zuidelijke regentschappen zijn vruchtbaar. In het N. werd de tabakscultuur voor de bevolking van groot belang, terwijl in het Z. onafzienbare klapperaanplantingen zich uitstrekken langs de kust en de grote weg van Keboemen naar Djokja. Europese landbouwondernemingen bezit Kedoe relatief weinig. In het Z. doorsnijdt de hoofdspoorlijn van Java, waarover de eendaagse express rijdt, het gebied. Men vindt in Kedoe talrijke Hindoe-oudheden, waarvan de Boroboedoer en de Tjandi Mendoet de bekendste zijn. Hoofdplaats van de afdeling is Magelang.