Wat is de betekenis van k?

2020
2022-06-25
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

k

1) (1960+) (euf.) kanker. Alleen de eerste letter wordt uitgesproken, de rest wordt angstvallig verzwegen. De afkorting klinkt dan ook veel minder cru. Eenzelfde strategie (bij eufemismen heel populair) vinden we o.a. terug bij tbc. In 1961 belandde provo en antirookmagiër Robert-Jasper-Grootveld, na protestacties tegen de consumptiemaatscha...

Lees verder
2018
2022-06-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

k

k - afkorting 1. kilogram (eenheid voor 1000 gram) ♢ dat pak weeg 2 k Afkorting: k Synoniemen kg

Lees verder
2016
2022-06-25
Cito

Onderzoek & Wetenschap

K

K is een gangbaar symbool voor het aantal items van een toets, ook wel toetslengte genoemd.

2004
2022-06-25
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

K

Kanker. Alleen de eerste letter wordt uitgesproken, de rest wordt angstvallig verzwegen. De afkorting klinkt dan ook veel minder cru. Eenzelfde strategie (bij eufemismen heel populair) vinden we o.a. terug bij tbc*. In 1961 belandde provo en antirookmagiër Robert-Jasper Grootveld, na protestacties tegen de consumptiemaatschappij en het symbool daar...

Lees verder
1998
2022-06-25
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

K

een eufemisme voor ‘kanker’; K hebbenis ‘aan kanker lijden’. Kanker wordt ook wel de gevreesde ziektegenoemd, een noemer waaronder de laatste tijd ook aids valt. Kanker, van het Griekse woord voor ‘krab’, waarop een gezwollen, kankerachtige tumor volgens de geneesheren leek, wordt in Amerika the bigCgenoemd. Een woord dat men eveneens liever onuitg...

Lees verder
1973
2022-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

k

v./m., 1. eenhedensymbool (niet cursief geschreven) voor: a. het voorvoegsel kilo-; het duizendvoud van, b.v. 3 km = 3000 m; b. (eertijds) kaars (lichtsterkte). 2. groothedensymbool (cursief geschreven) voort warmtedoorgangscoëfficient; afk. voor: a. →kalendae; b. knight [Eng.], ridder. K, v./m., 1. eenhedensymbool (niet cursief gesc...

Lees verder
1969
2022-06-25
Pieter Scheen

Rode Scheen: Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950

K

K -

1955
2022-06-25
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

K

kalium (element)

1955
2022-06-25
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

K

in afkortingen: K.A., Katholieke Actie; K.A.B., Katholieke Arbeidersbeweging; K.A.J., Katholieke Arbeiders Jeugdbeweging (Kajotters); K.A.M.J., Katholieke Actie Mannelijke Jeugd in Nederland; Kan., kanunnik; Kard., kardinaal; K.A.V., (1) Katholieke Arbeidende Vrouwen-organisaties (Nederland), (2) Nationaal Verbond van de Kristelijke Arbeiderswrouwe...

Lees verder
1954
2022-06-25
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

K

is het chem. symbool voor het element kalium. K 20, K 40, K 50, K 60 zijn gebruikelijke afkortingen voor resp. kalizout 20%, 40%, 50% en 60%.

Lees verder
1950
2022-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

K

v. (-’s), 1. als teken : elfde letter, als klank : achtste medeklinker van ons alfabet: de Kunst met een grote K ; 2. de gezamenlijke woorden en namen in een woorden- of adresboek, kaartsysteem enz. die met een k beginnen: 3. op nummerborden van Nederlandse auto’s : Zeeland.

Lees verder
1949
2022-06-25
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

K

1. als afkorting: = Kaeso (Romeinse voornaam), z. Caeso; 2. K. of Kal. = kalendae, z. calendae; 3. K. = kalumniator, z. calumniator.

Lees verder
1949
2022-06-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

K

elfde letter van het alphabet, uit de Semiet. Kaph via de Gr. kappa (K) ontstaan. Het Gr. letterteken heeft de getalwaarde 20. De Rom. namen de K wel van de Gr. over, doch zij werd door de C verdrongen en leefde slechts in luttele woorden (o.a. Kalendae, Kamenae) voort. Ook de Romaanse talen kennen de K niet of alleen in ontleende woorden. In de Ge...

Lees verder
1939
2022-06-25
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

K

Nummer elf.

1937
2022-06-25
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

k

v. k’s, k’tje (1 als klank: medeklinker; 2 als letterteken: elfde letter van het alphabet; 3 i. e. woordenboek enz. al de woorden in alphabetische orde, die met deze letter aanvangen): 1 de k is een keelklank; 2 op de koffer stond een roodgeschilderde k; 3 zoek bij de k.

Lees verder
1933
2022-06-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

K

1) afkorting v. kilo = 1000 (km, kg, enz.); 2) scheik. symbool v. kalium.

Lees verder
1916
2022-06-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

K

K. - de elfde letter van ons alphabet, de Semietische kaph, de Grieksche kappa, die als cijfer 20 aangeeft. De Romeinen namen de letter van de Grieken over, maar zij raakte in het Latijn, dat reeds het teeken c voor dien klank bezat, spoedig in onbruik en bleef slechts in eenige woorden als Kalendae, Karthago bewaard. — Afkortingen: K. B. = Koninkl...

Lees verder
1910
2022-06-25
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

K

K - als Romeinsch cijfer 20, als verkorting ko = komp. = kompagnie, compagnie; e. k. = eerstkomende, k. z. = kortzicht, kapl. of kpl. = kaplaken, kans, of kns. = kanasser, kap. kapt. of kapl. = kapitaal, kr. of krz. = kreuzer, kil. K. of K.G. = kilogram, K.M. = kilometer, KI. = kiloliter, kon. = koninklijk.

1898
2022-06-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

K

K, v. (-’s), elfde letter van het alphabet; de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, die met k beginnen; — In afkortingen : K. — kalium — zie aldaar; — Kapt. — Kapitein; — kar. — karaat; — K. Gr. — Knight of the Garter — ridder der Kouseband-o...

Lees verder
1869
2022-06-25
Geographisch

Geographisch-woordenboek

K

(NB. De woorden, die men op K niet mocht vinden, zoeke men op C, Ch of Q.) op fransche muntstukken beteekent: dat ze geslagen zijn aan de munt te Bordeaux. K. en B. op oostenrijksche muntstukken wil zeggen: de Cremnitzer ertsgroeven Kermcz en Banya.

Lees verder