Wat is de betekenis van Je maintiendrai?

2005
2021-03-07
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

Je maintiendrai

Frans voor ‘Ik zal handhaven’. Wapenspreuk van het Huis Oranje-Nassau, oorspronkelijk van de prinsen van Oranje uit het Huis Chalon (‘Je maintiendrai Chalon’). René van Chalon liet in 1544 al zijn bezittingen, waaronder het prinsdom Orange in Frankrijk, na aan zijn neef, Willem van Nassau-Dillenburg (Willem de Zwijger...

Lees verder
1998
2021-03-07
Riemer Reinsma

Gezegden

JE MAINTIENDRAI

is al eeuwen de wapenspreuk van het Koninkrijk der Nederlanden. Wat moest er gehandhaafd worden? Dat hangt ervan af hoever we in de geschiedenis teruggaan. De oudste versie van de spreuk werd gevoerd door de prinsen van Oranje uit het huis Chalon, en luidde je maintiendrai Chalon: ik zal Chalon instandhouden (handhaven is de gebruikelijke vertaling...

Lees verder
1993
2021-03-07
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Je maintiendrai

ik zal handhaven; Nederlands wapendevies

1985
2021-03-07
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

JE MAINTIENDRAI

illegaal blad tijdens de Tweede Wereldoorlog; kwam na de bevrijding van het Zuiden legaal naar voren in combinatie met Christofoor en Vrij Nederland, eveneens illegale bladen; allereerst onder hoofdredactie van mr. C. ten Hagen, die in de oorlog redacteur van Christofoor was geweest, later katholiek doorbraakman, lid van de Tweede Kamer voor de Pvd...

Lees verder
1973
2021-03-07
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Je Maintiendrai

[Fr., ik zal handhaven], wapenspreuk van het Ned. koninklijke wapen en het rijkswapen dat werd vastgesteld bij KB 71 van 24.8.1815. Je Maintiendray Nassau was de wapenspreuk die prins Willem I van Oranje als erfgenaam van René de Chalon opvatte, door Nassau in de plaats te stellen van het oorspronkelijke Chalon. Zijn nakomelingen lieten Nass...

Lees verder
1950
2021-03-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Je maintiendrai

(Fr.), ik zal handhaven. Zinspreuk van het Nederlandse en Luxemburgse wapen. René van Châlons had tot zinspreuk Je maintiendray Chalons ; zijn erfgenaam, de latere Prins Willem I, voerde als devies Je maintiendray Nassau ; zie b.v. het begin en het slot van zijn Apologie.

Lees verder
1949
2021-03-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Je Maintiendrai

(Fr., ik zal handhaven), zinspreuk van het Ned. wapen. Oorspr. kenspreuk van René van Chalons („Je maintiendrai Chalons”) werd ze later die van Prins Willem I, in de vorm „Je maintiendrai Nassau”; daarmee eindigt de apologie van de Prins (Dec. 1580). Later werd ook het woord „Nassau” weggelaten.

Lees verder
1948
2021-03-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

je maintiendrai

(Fr.) ik zal handhaven (devies onder het Nederl. wapen, afkomstig v. d. Prinsen v. Oranje uit het huls Châlons).

Lees verder
1940
2021-03-07
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Je maintiendrai

Ik zal handhaven. Devies van ’t Huis van Oranje-Nassau, van de Orde van de Eikenkroon en van de Orde van den Gouden Leeuw van Nassau.

Lees verder
1933
2021-03-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Je maintiendrai

(Fr., = Ik zal handhaven), wapenspreuk van het huis Oranje-Nassau, de Orde van de Luxemburgsche Eikenkroon en de Orde van den Gouden Leeuw van Nassau. Oorspronkelijk: Je Maintiendray Châlons, aldus gevoerd door René de Chalons; prins Willem I was van hem universeel erfgenaam en veranderde Châlons in Nassau, wat door zijn opvolger...

Lees verder
1928
2021-03-07
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Je maintiendrai

betekent letterlijk: „Ik zal handhaven”. Het is de zinspreuk van het Nederlandse wapen en staat eveneens op het kruis van de orde van Oranje-Nassau vermeld. Deze spreuk luidde oorspronkelijk „Je maintiendray Chälons” en werd gevoerd door René van Chälons. Diens neef en enige erfgenaam, Willem de Zwijger, nam...

Lees verder
1914
2021-03-07
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

je maintiendrai

je maintiendrai - ik zal handhaven.