Wat is de betekenis van Je maintiendrai?

2005
2023-02-05
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

Je maintiendrai

Frans voor ‘Ik zal handhaven’. Wapenspreuk van het Huis Oranje-Nassau, oorspronkelijk van de prinsen van Oranje uit het Huis Chalon (‘Je maintiendrai Chalon’). René van Chalon liet in 1544 al zijn bezittingen, waaronder het prinsdom Orange in Frankrijk, na aan zijn neef, Willem van Nassau-Dillenburg (Willem de Zwijger...

Lees verder
1998
2023-02-05
Riemer Reinsma

Gezegden

JE MAINTIENDRAI

is al eeuwen de wapenspreuk van het Koninkrijk der Nederlanden. Wat moest er gehandhaafd worden? Dat hangt ervan af hoever we in de geschiedenis teruggaan. De oudste versie van de spreuk werd gevoerd door de prinsen van Oranje uit het huis Chalon, en luidde je maintiendrai Chalon: ik zal Chalon instandhouden (handhaven is de gebruikelijke vertaling...

Lees verder
1994
2023-02-05
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Je maintiendrai

[Fr.] ik zal handhaven (inschrift van Ned. wapen).

1993
2023-02-05
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Je maintiendrai

ik zal handhaven; Nederlands wapendevies

1985
2023-02-05
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

JE MAINTIENDRAI

illegaal blad tijdens de Tweede Wereldoorlog; kwam na de bevrijding van het Zuiden legaal naar voren in combinatie met Christofoor en Vrij Nederland, eveneens illegale bladen; allereerst onder hoofdredactie van mr. C. ten Hagen, die in de oorlog redacteur van Christofoor was geweest, later katholiek doorbraakman, lid van de Tweede Kamer voor de Pvd...

Lees verder
1981
2023-02-05
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Je maintiendrai

[Fr. sje mëtiëndree'], „ik zal handhaven”, devies van de Oranje-Nassaus en van het Nederlandse wapen. Nadat Willem de Zwijger door Philips II, koning van Spanje, in 1580 in de ban werd gedaan, antwoordde deze met zijn apologie: de Prins zal de besluiten der Staten „met aller ghetrouwicheyt handhaven en...

Lees verder
1973
2023-02-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Je Maintiendrai

[Fr., ik zal handhaven], wapenspreuk van het Ned. koninklijke wapen en het rijkswapen dat werd vastgesteld bij KB 71 van 24.8.1815. Je Maintiendray Nassau was de wapenspreuk die prins Willem I van Oranje als erfgenaam van René de Chalon opvatte, door Nassau in de plaats te stellen van het oorspronkelijke Chalon. Zijn nakomelingen lieten Nass...

Lees verder
1955
2023-02-05
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Je maintiendrai

ik zal handhaven

1950
2023-02-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Je maintiendrai

(Fr.), ik zal handhaven. Zinspreuk van het Nederlandse en Luxemburgse wapen. René van Châlons had tot zinspreuk Je maintiendray Chalons ; zijn erfgenaam, de latere Prins Willem I, voerde als devies Je maintiendray Nassau ; zie b.v. het begin en het slot van zijn Apologie.

Lees verder
1949
2023-02-05
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Je Maintiendrai

(Fr., ik zal handhaven), zinspreuk van het Ned. wapen. Oorspr. kenspreuk van René van Chalons („Je maintiendrai Chalons”) werd ze later die van Prins Willem I, in de vorm „Je maintiendrai Nassau”; daarmee eindigt de apologie van de Prins (Dec. 1580). Later werd ook het woord „Nassau” weggelaten.

Lees verder
1948
2023-02-05
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

je maintiendrai

(Fr.) ik zal handhaven (devies onder het Nederl. wapen, afkomstig v. d. Prinsen v. Oranje uit het huls Châlons).

Lees verder
1947
2023-02-05
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Je maintiendrai

(= ik zal handhaven) was de wapenspreuk van de prinsen van Oranje uit het Huis van Châlon (z aldaar). Willem van Nassau-Dillenburg (de latere Willem de Zwijger), die door René van Nassau (gesneuveld in 1544) tot erfgenaam was benoemd, nam titels en wapen van Oranje aan en had tot devies : Je maintiendray Nassau. De meeste...

Lees verder
1940
2023-02-05
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Je maintiendrai

Ik zal handhaven. Devies van ’t Huis van Oranje-Nassau, van de Orde van de Eikenkroon en van de Orde van den Gouden Leeuw van Nassau.

Lees verder
1937
2023-02-05
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Je maintiendrai

Fr. Ik zal handhaven, devies v. d. Oranje-Nassau’s en v. ons wapen.

Lees verder
1937
2023-02-05
Pegasus

S. van Praag (1937)

je maintiendrai

(Fr.) ik zal handhaven (devies van het Nederlandse wapen).

1933
2023-02-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Je maintiendrai

(Fr., = Ik zal handhaven), wapenspreuk van het huis Oranje-Nassau, de Orde van de Luxemburgsche Eikenkroon en de Orde van den Gouden Leeuw van Nassau. Oorspronkelijk: Je Maintiendray Châlons, aldus gevoerd door René de Chalons; prins Willem I was van hem universeel erfgenaam en veranderde Châlons in Nassau, wat door zijn opvolger...

Lees verder
1930
2023-02-05
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

je maintiendrai

(zjə mɛ̃tjɛ̃'dre) [Fr. ik zal handhaven] devies van de Oranje-Nassau’s en van het Nederlands wapen.

1928
2023-02-05
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Je maintiendrai

betekent letterlijk: „Ik zal handhaven”. Het is de zinspreuk van het Nederlandse wapen en staat eveneens op het kruis van de orde van Oranje-Nassau vermeld. Deze spreuk luidde oorspronkelijk „Je maintiendray Chälons” en werd gevoerd door René van Chälons. Diens neef en enige erfgenaam, Willem de Zwijger, nam...

Lees verder
1914
2023-02-05
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

je maintiendrai

je maintiendrai - ik zal handhaven.

1906
2023-02-05
wink

Wink's vreemde woordenboek

Je maintiendrai

Fr., ik zal handhaven (devies der Oranje-Nassau’s).